ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ''APPS4GREECE'' ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ''ΕΞΥΠΝΗ'' ΠΟΛΗΗ υποβολή προτάσεων γίνεται μέχρι 31/1/2014

Ο διαγωνισμός "Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη" στοχεύει στην ενεργοποίηση του δυναμικού της πόλης για τη δημιουργία εφαρμογών web και κινητών τηλεφώνων, οι οποίες θα βελτιώσουν τη λειτουργία της πόλης, παρέχοντας στους κατοίκους, τους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις νέες, καινοτόμες υπηρεσίες, με στόχο την προώθηση της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Στοχεύει επίσης στη δημιουργία ανοικτών δεδομένων, είτε μέσω της διάθεσής τους από τους οργανισμούς πόλης είτε μέσω της συλλογής τους από τους πολίτες. 

Ο διαγωνισμός "Εφαρμογές για τη Θεσσαλονίκη" (http://thessaloniki.appsforgreece.eu/) συνδιοργανώνεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Ερευνητική Μονάδα URENIO του ΑΠΘ και το Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας (Open Knowledge Foundation Greece, OKF Greece), με την συνεργασια της Μονάδος Σημασιολογικού Ιστού του ΑΠΘ και του δημιουργικού γραφείου madfordesign.

Η πρωτοβουλία δεν απευθύνεται μόνο σε όσους έχουν γνώσεις προγραμματισμού. Αγκαλιάζει το σύνολο της πόλης, καθώς όλοι οι πολίτες, οι οργανισμοί, οι φορείς και οι επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης καλούνται να καταχωρήσουν στη σχετική πλατφόρμα, τόσο τις ανάγκες τους σε ψηφιακές υπηρεσίες όσο και τις ιδέες τους για νέες ψηφιακές εφαρμογές.

Απώτερος στόχος των συνδιοργανωτών μέσω του διαγωνισμού είναι η δημιουργία μιας κοινότητας με τη συμμετοχή οργανισμών, φορέων, εταιρειών και πολίτων, η οποία θα βρίσκει νέες λύσεις σε υπάρχοντα προβλήματα, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Οι λύσεις αυτές θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες πόλεις, κάτι που θα ενισχύσει την εξωστρέφεια της Θεσσαλονίκης και θα προσφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες σε εκείνους που θα διακριθούν στον διαγωνισμό.

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν σε μία από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
1. Ανάπτυξη νέων εφαρμογών, οι οποίες θα κάνουν χρήση ανοικτών δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και άλλων οργανισμών της πόλης.
2. Προσαρμογή ήδη υπαρχόντων εφαρμογών ανοικτού κώδικα στις ανάγκες της Θεσσαλονίκης.
3. Δημιουργία ανοικτών δεδομένων από τους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

Σε κάθε κατηγορία θα βραβευτούν τρεις συμμετοχές. Τα βραβεία προέρχονται από χορηγίες και παρουσιάζονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού.

Η συνολική διάρκεια του εγχειρήματος είναι τέσσερις μήνες. Η πρώτη περίοδο του διαγωνισμού αφορά το διάστημα από 14/11/2013 ως 31/1/2014. Στο διάστημα αυτό οι πολίτες, οι οργανισμοί, οι φορείς και οι επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα του διαγωνισμού ιδέες για νέες ψηφιακές εφαρμογές και υπηρεσίες. Οι οργανισμοί της πόλης «ανοίγουν» δεδομένα και τα διαθέτουν μέσω της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων και όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην πλατφόρμα του διαγωνισμού. Κατά το διάστημα από 10/12/2013 ως 20/3/2014 γίνεται η ανάπτυξη των νέων εφαρμογών, η παραμετροποίηση των ήδη υπαρχόντων και η συλλογή των ανοιχτών δεδομένων. Οι εφαρμογές και τα δεδομένα πρέπει να καταχωρηθούν στις πλατφόρμες του διαγωνισμού μέχρι τις 20 Μαρτίου 2014. Κατά το διάστημα από 21/3/2014 ως 31/3/2014 λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση των εφαρμογών από την Κριτική Επιτροπή και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης. Οι πολίτες δηλώνουν τις προτιμήσεις τους μέσω της πλατφόρμας του διαγωνισμού.

Το εγχείρημα στηρίζεται σε δύο σύγχρονες τάσεις ανάπτυξης εφαρμογών έξυπνων πόλεων και, συγκεκριμένα:
- στο crowdsourcing, όπου βασική ιδέα είναι η ανάθεση μιας εργασίας, που παραδοσιακά εκτελούταν από έναν υπάλληλο ή έναν εργολάβο, σε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων ή σε μία κοινότητα (πλήθος), μέσω ανοικτής πρόσκλησης,
- στα ανοικτά δεδομένα, στο πλαίσιο των οποίων δημόσιοι φορείς παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα πολιτιστικού, οικονομικού, ερευνητικού κ.λπ. ενδιαφέροντος, ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους για τη δημιουργία εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.

Ο διαγωνισμός-θεσμός είναι κάτι καινούριο και πρωτοποριακό για τη Θεσσαλονίκη και για την Ελλάδα, εν γένει. Ωστόσο, «τρέχει» επιτυχημένα εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ (απ' όπου ξεκίνησε), αλλά και σε όποια πόλη της υφηλίου εφαρμόστηκε.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα διαγωνισμού αυτής της μορφής είναι εκείνο της Νέας Υόρκης: εκεί, το μεγάλο βραβείο, στο πλαίσιο της καμπάνιας "NYC BigApps 2013", κατέκτησε η εφαρμογή "HealthyOut", η οποία ενημερώνει τους Νεοϋορκέζους για υγιεινές επιλογές διατροφής σε γειτονικά τους εστιατόρια, προσαρμοσμένες στις διαιτητικές τους ανάγκες και προτιμήσεις.

Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας Apps4Greece του Ιδρύματος Ανοικτής Γνώσης Ελλάδας και συνδέεται με την ευρωπαϊκή αντίστοιχή προσπάθεια apps4Europe στην οποία συμμετέχει και πρωτοστατεί το Διεθνές Ίδρυμα Ανοικτής Γνώσης (Open Knowledge Foundation OKFN).