ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,8 ΜΗΝΩΝ, ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασλιας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 7 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών και συγκεκριμένα:

1 ΤΕ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
5 ΔΕ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
 1 ΔΕ-ΕΡΓΑΤΗΣ/ΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ