ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 6 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών (ΚΕΥΝΣ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 6 ατόμων ωρομισθίων για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναμικού», «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης-Συκεών (ΚΕΥΝΣ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
 
Επιμορφωτές Θεατρικών Ομάδων – Θεατρικών Εκδηλώσεων Δ Ε
2 Εκπαιδευτές Βιτρώ 
1 Εκπαιδευτής Αγιογραφίας