ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 6 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ 13η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόσληψη του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Αγίου Πέτρου των ομινικανών και ανασκαφικού χώρου στο Μπεντενάκι Ηρακλείου» που είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από τη 13η ΕΒΑ, για χρονικό διάστημα απασχόλησης 6 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης
με δυνατότητα παράτασης:
 
1 ΠΕ-Αρχαιολόγων 
1 ΠΕ-Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
1 ΠΕ-Πολιτικών Μηχανικών 
1 ΔΕ-Εργατοτεχνιτών
2 ΥΕ-Ειδικευμένων Εργατών