ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 35 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,8 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ


Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 35 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα τους εξής:
 
1 ΔΕ-Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων
25 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 
3 ΔΕ-Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών – Υποσταθμών 
1 ΔΕ-Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος 
5 ΔΕ-Τεχνικοί Ορυχείων

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
05/12/2013 - 14/12/2013