ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 29 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 29 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ΔΕ-Ηλεκτροτεχνίτες 
15 ΔΕ-Μηχανοτεχνίτης 
6 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων 
1 ΔΕ Τεχνίτες Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι) 
2 ΔΕ-Τεχνίτες Συγκολλητές
1 ΔΕ-Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης ΤεχνικώνΈργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού) 
1-ΔΕ Οικοδόμοι Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
05/12/2013 - 16/12/2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ