ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 25 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Δημος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 25 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και συγκεκριμένα:

4 Οδηγοί Απορ/ρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 
2 Χειριστές Μηχανήματος Έργου (JCB)
12 Εργάτες Καθαριότητας (ΥΕ) 
4 Εργάτες Γενικών Καθηκόντων (ΥΕ) 
2 Εργάτες Ύδρευσης (ΥΕ) 
1 Καθαριστής –στρια Εσωτερικών Χώρων (ΥΕ)