ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 20 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΕ16-ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ο Δήµος Κρωπίας κάνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για ανέργους Δηµότες Κρωπίας, εγγεγραµµένους στα µητρώα ανέργων (ΟΑΕΔ), για πενθήµερη εργασία µηνός Δεκεµβρίου έτους 2013, µε ειδικότητα ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας, συνολικού αριθµού ατόµων 20