ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 11 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΕ-ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ο Δήμος Πετρούπολης  ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 11 άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δ ήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν.Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες πολιτισμού-αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο έτους 2013» συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες.