ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

ΣTPOΓΓYΛH TPΑΠΕZΑ ΕPΓΑΣIΑΣ: "ΘΕΣΣΑΛIΑ 2014-2020 - H ΨHΦIOΠOIHΣH THΣ ΠOΛITIΣTIKHΣ KΛHPONOMIΑΣ - NΕΕΣ ΠPOKΛHΣΕIΣ, NΕΕΣ ΠPOOΠTIKΕΣ KΑI ΠIΘΑNΕΣ ΕΠIΠTΩΣΕIΣ"

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013.
Ώρα:10.00-14.00
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας
  • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας -Αντιπρυτανεία Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας και
  • Δίκτυο " ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" -Δευτεροβάθμια ΜΚΟ  ,
  • Σε  συνεργασία με το Δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Θεσσαλίας  , αλλά και το Παρατηρητήριο Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας 

Ο Πρόεδρος κ. Κων. Σκριάπας και το ΔΣ του Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», θεωρούν ιδιαίτερα ,σημαντικό ,όλοι οι Φορείς που υπηρετούν τον Ελληνικό Πολιτισμό στη Θεσσαλία ,ο καθένας απόη δική του πλευρά ,αλλά και τον θεσμικό του ρόλο , όπως είναι :
Το Υπουργείο Πολιτισμού -Γ.Γ. Πολιτισμού και η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού
η Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας,
οι Θεματικές Αντιπεριφέρειες και οι Π.Ε. Θεσσαλίας
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού -Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού κ. Π.Νταής
η ΠΕΔ Θεσσαλίας
Δήμοι της Θεσσαλίας ,
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η Επιστημονική Κοινότητα
το ΤΕΙ Λάρισας ,
Η Διαχειριστική Αρχή INTERREG
οι Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας,
οι Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας ,
Οι Ιερές Μητροπόλεις της Θεσσαλίας,
η ΕΕΤΑΑ ,
η Ελληνική ICOMOS (Επιστημονικός Φορέας υπό την Αιγίδα της UNESCO ),
Επιστημονικοί Φορείς ,
το Δίκτυο “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»
το Πανελλήνιο Παρατηρητήριο των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών
το Παρατηρητήριο Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών Θεσσαλίας
μεγάλες πιστοποιημένες ΜΚΟ ,που ασχολούνται με τον Πολιτισμό
Στελέχη Επιστημονικών Φορέων κ.ά.

να βρεθούν ,σε μια Στρογγυλή Τράπεζα και να αναζητήσουν ,όχι μόνο τους τρόπους στενής συνεργασίας μεταξύ τους ,που είναι μόνιμο ζητούμενο για όλους μας ,αλλά κυρίως ,πλέον, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας , να αναζητήσουν διακρατικές συνεργασίες και να διεκδικήσουν την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πόρων , που υπάρχουν για τον σκοπό αυτό ,αρκεί ,κατά τρόπο συντεταγμένο και συντονισμένο ,να διεκδικηθούν με σοβαρότητα ,επιστημονική τεκμηρίωση και διαφάνεια .
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Στη συγκεκριμένη συνάντηση ,που όπως προαναφέραμε θα είναι κλειστή , θα συμμετέχουν μόνο εξειδικευμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι Φορέων και συγκεκριμένα :
1. από πλευράς Κύπρου , επίσημος προσκεκλημένος ,αλλά και βασικός Ομιλητής θα είναι ο κ. Μαρίνος Ιωαννίδης,Ph.D, Λέκτορας, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Γεν. Γραμματέας ICOMOS Κύπρου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση και την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομίας, Υπουργείο Παιδείας Κύπρου.
2. Από Ελληνικής πλευράς, θα συμμετέχουν εκπρόσωποι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, την Αιρετή Περιφέρεια Θεσσαλίας , το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ,την ΠΕΔ Θεσσαλίας, Δήμους της Θεσσαλίας που διαθέτουν αρχαιολογικούς θησαυρούς για διάσωση ,ανάδειξη και ψηφιοποίηση ,από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Λάρισας ,Ανεξάρτητοι επιστήμονες και ειδικοί ,εκπρόσωποι των Ιερών Μητροπόλεων της Θεσσαλίας ,από τις Εφορείες Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας, από τις Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλίας ,ΕΕΤΑΑ ,ICOMOS, και μεγάλες πιστοποιημένες ΜΚΟ .
Τέλος ,οι Διοργανωτές (Περιφέρεια ,Πανεπιστήμιο ,Δίκτυο ΄’ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ¨») πιστεύουν ότι η Θεσσαλία διαθέτει σπάνιους Πολιτισμικούς Θησαυρούς και το δικό μας μεγάλο στοίχημα είναι να τους καταγράψουμε , να τους διασώσουμε ,να τους αναδείξουμε με τον καλύτερο τρόπο και να τους παραδώσουμε στις επόμενες γενεές.
Η Θεσσαλία που όλοι μαζί ,πρέπει να διεκδικήσουμε είναι αυτή της καινοτομίας, της ανάπτυξης ,της προόδου ,των Επιστημών ,της εξωστρέφειας και του Πολιτισμού .

Αρμόδιος για συνεννόηση: K. Σκριάπας –Πρόεδρος Δικτύου «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» 6974-881944 info@diktioelassonas.gr,skriapask@gmail.com, Site: www.diktioelassonas.gr .
Παρασκευή ,23 Αυγούστου 2013 -10.00 -14.00 μ.μ. ,
DIVANI PALACE -Λάρισα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
10.00 -10.30 π.μ. Προσέλευση -Διαπίστευση Συνέδρων
10.30-11.00 π.μ. Χαιρετισμοί -Τοποθετήσεις-Εισηγήσεις Διοργανωτών Φορέων
(Περιφέρεια Θεσσαλίας -Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ»)

11.00-11.30 π.μ. Κεντρική Εισήγηση με θέμα :
» Η Ψηφιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς-
Νέες προκλήσεις, νέες προοπτικές και πιθανές επιπτώσεις».
Εισηγητής: κ. Μαρίνος Ιωαννίδης,Ph.D,
Λέκτορας, Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Γεν. Γραμματέας ICOMOS Κύπρου, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Ψηφιοποίηση και την Ανάδειξη της Πολιτιστικής Κληρονομίας, Υπουργείο Παιδείας Κύπρου.

11.30-12.00 π.μ. Coffee Break
12.00-12.15 μ.μ. : «Σχεδιασμός των διακρατικών προγραμμάτων INTERREG 2014-2020″
Εισηγητής: κ. Γ. Εμμανουήλ Διευθυντής της Διαχειριστικής Αρχής
Προγραμμάτων INTERREG 2014-2020

12.15-13.30 μ.μ. Εισηγήσεις Συνέδρων- Τοποθετήσεις Εκπροσώπων Φορέων
Καταγραφή πολιτισμικού Αποθέματος Θεσσαλίας,Καταγραφή Δομών και Συμπράξεων

13.30 -13.45 μ.μ. Εξέταση δυνατοτήτων ένταξης Δράσεων σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα-
Ευρωπαϊκές Πρακτικές-Διεθνείς Συνεργασίες ,Προετοιμασία Συμπράξεων
,Προετοιμασία υποβολής προτάσεων σε νέα Calls της European
Commission

13.45-14.00 μ.μ. Δημιουργία Συντονιστικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη συνεργασία
Περιφέρειας Θεσσαλίας -Κύπρου

14.00-14.30 μ.μ. Ανακεφαλαίωση -Συμπεράσματα εργασιών Στρογγυλής Τράπεζας
14.30 μ.μ. -……… ΤΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ