ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Η Ανάπτυξη και Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην Ύπαιθρο» και ακρωνύμιο «ΑΓΡΟΤΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013» και Εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, πρόκειται να εκκινήσει άμεσα την υλοποίηση των παρακάτω προγραμμάτων:


1.Πρόγραμμα κατάρτισης 15 Επιχειρηματιών στο Νομό Ηρακλείου, στο θεματικό πεδίο του Τουρισμού και της Παροχής Υπηρεσιών. Απευθύνεται σε Αυτοαπασχολούμενους ή Επιχειρηματίες των οποίων η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην ύπαιθρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα σε όλους τους Δήμους με εξαίρεση την πόλη του Ηρακλείου. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες 

2.Πρόγραμμα κατάρτισης 15 Ανέργων Νέων και Γυναικών στο Νομό Ηρακλείου στο θεματικό πεδίο του Τουρισμού και της Παροχής Υπηρεσιών. Απευθύνεται σε Νέους Ανέργους (25–36 ετών) και Άνεργες Γυναίκες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες.

Στο πλαίσιο της διακρατικής συνεργασίας θα πραγματοποιηθεί μετάβαση όλων των καταρτιζομένων και των δύο τμημάτων στην Κύπρο για την υλοποίηση μέρους της θεωρητικής κατάρτισης.


Αιτήσεις Συμμετοχής από 26/7/2013 εως 05/08/2013 στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ, οδός Νικ. Πλαστήρα 100, Ηράκλειο.

Πληροφορίες καθημερινά 09:00-17:00.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 220771.