ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 13 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ


Νέα ρύθμιση προωθεί το υπουργείο Παιδείας που θα δίνει τη δυνατότητα μετεγγραφής σε τμήμα ΑΕΙ-ΤΕΙ που βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας τους για όλους τους επιτυχόντες που πληρούν τις προϋποθέσεις και πήραν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των τριών τελευταίων ετών.

Οπως αναφέρει και το Εθνος όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου των σχολικών ετών 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλίσει ένας φοιτητής τη μετεγγραφή του σε άλλο τμήμα είναι το ετήσιο κατά το έτος 2011 εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του να μην ξεπερνά το ποσό των 7.500 ευρώ κατά κεφαλήν. ΓΙα τις μονογονεϊκές οικογένειές και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αριθ. Φ 151/122732/Β6 (Β΄ 1612/2010) κοινής υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποίησει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β΄βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά, έχουν αποδεδειγμένα συμπληρώσει 10 μήνες ανεργίας εντός του έτους 2013, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο, δηλαδή 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν.
Τα κριτήρια κατάταξης των δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα ακόλουθα:
-Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του κατά το έτος 2012, κατά αύξουσα κατανομή.
-Ο δικαιούχος να πάσχει από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ΄ αριθμ. Φ 151/122732/Β6 (Β' 1612/20100 υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχει πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β΄ βαθμού.
-Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών-εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι.-διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονεών τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
-Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημά της υπ΄ αριθ. Φ 151/122732/Β6 (Β' 1612/2010) υπουργικής απόφασης παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνου ή μυελού των οστών σε συγγενή α' ή β' βαθμού ή ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
-Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας.
-Τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.
Πηγή e-dimosio.gr