ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γενικότερα για τις ανάγκες της, ζητά να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου τις ειδικότητες ως κατωτέρω:

Α)Με σύμβαση μερικής απασχόλησης (εξαρτημένης εργασίας ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών)
-Έναν / Μία (1) Ιατρό Νευρολόγο
-Έναν / Μία (1) υφαντή /τρια φροντιστή /τρια Α.με.Α.
-Τρεις (3) εκπαιδευτές /τριες φροντιστές/τριες Α.με.Α. με πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
-Έναν (1) οδηγό με δίπλωμα οδήγησης Δ' κατηγορίας (εμπειρία στην μεταφορά ατόμων με αναπηρίες επιθυμητή).
-Έναν / Μία (1) Ερνοθεραπευτή/τρια
-Έναν / Μία (1) Κοινωνικό Λειτουργό
-Έναν / Μία (1) υπάλληλο γραφείου με γνώσεις λογιστικής και γνώση προγράμματος "Κεφαλαίου"
-Εμπειρία και γνώσεις στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων θα συνεκτιμηθούν.


Β) Με σύμβαση πλήρους απασχόλησης
-Έναν (1) συνοδό (βοηθητικό προσωπικό) κατά προτίμηση με δίπλωμα οδήγησης Δ' κατηγορίας
-Έναν / Μία (1) υπάλληλο γραφείου, κατά προτίμηση πτυχιούχο ΑΕΙ / ΤΕΙ, με επιθυμητή την γνώση γραμματειακής υποστήριξης και την εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα και συναφείς φορείς.
-Έναν / Μία (1) Βοηθό Νοσηλευτή/τριαΒιογραφικά σημειώματα με φωτογραφία στα γραφεία της, όπισθεν Ανωτάτης Σχολής Πολέμου, Τ.Θ. 20057, Τ.Κ. 55110, Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-489247 -9. Fax: 2310-489217 μέχρι την Τρίτη 3-9-2013. Email: esbe@otenet.gr.
Πηγή proson.gr