ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 11 Αυγούστου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. μια από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως εταιρείες στον τομέα της οργάνωσης και διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών εν όψει της εισαγωγής και λειτουργίας των νέων Κεντρικών Συστημάτων και της σχεδιαζόμενης επέκτασης σε νέες δραστηριότητες, ενδιαφέρεται να καλύψει τις παρακάτω οργανικές θέσεις εργασίας στη Γενική Δ/νση Πληροφορικής της εταιρείας που βρίσκεται Κηφισού 62 στο Περιστέρι:ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1: Ένα (1) άτομο Senior System Architect/Manager με εμπειρία στο σχεδιασμό και τη  λειτουργία μεγάλων data center 24X7ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Aπόφοιτος ΑΕΙ/ΑTEI:
-με πτυχίο Πληροφορικής, Υπολογιστών, Συστημάτων, Δικτύων ή συναφές (π.χ. Μηχανικός Η/Υ, Τεχνολογίας/Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής, κλπ) ή με μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα προαναφερόμενα (στην περίπτωση που το πτυχίο δεν είναι συναφές)
 • Πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία έξι (6) ετών τουλάχιστον σε διαχείριση συστημάτων AIX, UNIX, LINUX και Windows με Oracle, Sybase και SQL Server
-Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε σχεδιασμό, λειτουργία και υποστήριξη Μηχανογραφικού Κέντρου υψηλής διαθεσιμότητας (24x7) μεγάλης εταιρείας
-Ικανότητα διαχείρισης τεχνικά καταρτισμένων ομάδων προς υποστήριξη των αναγκών των Πληροφοριακών Συστημάτων και του Data Center της εταιρείας
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, πρωτοβουλία, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα άρτιας συνεργασίας και συνεννόησης καθώς και δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα στην επαγγελματική εμπειρία:
 • Εμπειρία σε Web περιβάλλοντα (APACHE, IIS, LIFERAY), εμπειρία εκτεταμένου δικτύου
 • Συμμετοχή στην υλοποίηση και διαχείριση πιστοποιημένων περιβαλλόντων με διαδικασίες τύπου ISO, ITIL ή άλλου προτύπου, γνώσεις Networking

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2: Ένα (1) άτομο Senior Java Architect  με εμπειρία σε Oracle SOA


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Aπόφοιτος ΑΕΙ/ΑTEI:
-με πτυχίο Πληροφορικής, Υπολογιστών, Συστημάτων, Δικτύων ή συναφές (π.χ. Μηχανικός Η/Υ, Τεχνολογίας/Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής, κλπ) ή με μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα προαναφερόμενα (στην περίπτωση που το πτυχίο δεν είναι συναφές)
 • Πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών τουλάχιστον, σε ανάλυση επιχειρησιακών απαιτήσεων, σχεδίαση, ανάπτυξη, testing και υποστήριξη εφαρμογών με χρήση JAVA και σχεσιακών βάσεων δεδομένων
-Αποδεδειγμένη πρόσφατη εργασιακή εμπειρία σε Oracle Fusion Middleware/SOA Suite καιtransactional systems
-Συμμετοχή σε υλοποιήσεις μεγάλης κλίμακας Service Oriented Architectures βασισμένες σε τεχνολογίες Oracle
-Εργασιακή εμπειρία στα πλαίσια πολυμελών ομάδων
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, πρωτοβουλία, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα άρτιας συνεργασίας και συνεννόησης καθώς και δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα στην επαγγελματική εμπειρία:
 • Εμπειρία με εργαλεία ανάπτυξης όπως Eclipse, NetBeans, Oracle JDeveloper, Toad for Oracle
 • Εξοικείωση με χρήση βάσεων δεδομένων SQL Server, Sybase, Oracle, με τεχνολογίες XML, Ajax, JSP/Servlets, EJB API, Web services, Tomcat, APACHE, REST/SOAP, LIFERAY, SPRING, HTML, CSS, JAVASCRIPT, JBoss, Hibernate, JSF (RichFaces, Primefaces), BPEL και Secure Application Development Standards
 • Κατάρτιση και κατά το δυνατό επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο
 • Εμπειρία σε performance tuning και high availability

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 3: Δύο (2) άτομα Junior Java Developers
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Aπόφοιτοι ΑΕΙ/ΑTEI:
-με πτυχίο Πληροφορικής, Υπολογιστών, Συστημάτων, Δικτύων ή συναφές (π.χ. Μηχανικός Η/Υ, Τεχνολογίας/Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής, κλπ) ή με μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα προαναφερόμενα (στην περίπτωση που το πτυχίο δεν είναι συναφές)
 • Πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον, σε ανάλυση επιχειρησιακών απαιτήσεων και σε σχεδίαση, ανάπτυξη, testing και υποστήριξη εφαρμογών web based με χρήση JAVA και βάσεων δεδομένων με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε transactional systems και εργασιακή εμπειρία στα πλαίσια πολυμελών ομάδων.
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, πρωτοβουλία, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα άρτιας συνεργασίας και συνεννόησης καθώς και δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)


Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα στην επαγγελματική εμπειρία:

 • Εργασιακή εμπειρία με εργαλεία ανάπτυξης όπως Eclipse, NetBeans,  Oracle JDeveloper, Toad for Oracle, Oracle SOA Suite, με τεχνολογίες XML, Ajax, JSP/Servlets, EJB API, Web services, Tomcat, APACHE, REST/SOAP, LIFERAY, SPRING, HTML, CSS, JAVASCRIPT, JBoss, Hibernate, JSF (RichFaces, Primefaces)
 • Εξοικείωση με χρήση βάσεων δεδομένων SQL Server, Sybase, Oracle και Secure Application Development Standards

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 4: Ένα (1) άτομο Siebel Developer
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Aπόφοιτοι ΑΕΙ/ΑTEI:
-με πτυχίο Πληροφορικής, Υπολογιστών, Συστημάτων, Δικτύων ή συναφές (π.χ. Μηχανικός Η/Υ, Τεχνολογίας/Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής, κλπ) ή με μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα προαναφερόμενα (στην περίπτωση που το πτυχίο δεν είναι συναφές)
 • Πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων (4) χρόνων τουλάχιστον σε υλοποίηση και παραμετροποίηση έργων Siebel CRM (εμπειρία στις εκδόσεις 8.1 ή 8.0  σε Siebel Marketing, Siebel Sales, Siebel Service), γνώση αρχιτεκτονικής Siebel και εργασιακή εμπειρία στα πλαίσια πολυμελών ομάδων
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, πρωτοβουλία, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα άρτιας συνεργασίας και συνεννόησης καθώς και δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)


Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα στην  επαγγελματική εμπειρία:

 • Εμπειρία σε Siebel UCM, Siebel Loyalty , EAI Integration, Web Services (εμπειρία σε επικοινωνία Siebel CRM με ESB θα εκτιμηθεί), EIM
 • Εγκατάσταση Siebel CRM σε Linux και/ή σε Cluster περιβάλλον
 • Εμπειρία σε ORACLE RDBMS και SQL και σε ανάπτυξη σε περιβάλλον Java
 • Κατάρτιση και κατά το δυνατό επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 5: Δύο (2) άτομα Διαχειριστές συστημάτων/βάσεων δεδομένων με εμπειρία σεAIX/Oracle
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Aπόφοιτοι ΑΕΙ/ΑTEI:
-με πτυχίο Πληροφορικής, Υπολογιστών, Συστημάτων, Δικτύων ή συναφές (π.χ. Μηχανικός Η/Υ, Τεχνολογίας/Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής, κλπ) ή με μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα προαναφερόμενα (στην περίπτωση που το πτυχίο δεν είναι συναφές)
 • Πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία τεσσάρων (4) ετών τουλάχιστον στη διαχείριση βάσεων δεδομένων (Oracle κατά προτίμηση σε ΑΙΧ) σε μεγάλης κλίμακας συστήματα και εμπειρία σε database replication, clustering, mirroring, σχεδιασμό και υλοποίηση database security.
-Εμπειρία σε περιβάλλοντα Windows και Unix/Linux
-Κατάρτιση και επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο
-Εργασιακή εμπειρία στα πλαίσια πολυμελών ομάδων
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, πρωτοβουλία, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα άρτιας συνεργασίας και συνεννόησης καθώς και δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)


Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα στην επαγγελματική εμπειρία:

 • Διαχείριση JBoss, APACHE, IIS, διαχείριση SYBASE IQ και SQL Server
 • Γνώση εργαλείου Informatica, εργαλείων παρακολούθησης συστημάτων (NAGIOS, SCOM)
 • Γνώση ITIL και προτύπων ISO 27001

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 6 : Ένα (1) άτομο Ειδικός ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑTEI:
 • με πτυχίο Πληροφορικής, Υπολογιστών, Συστημάτων, Δικτύων ή συναφές (π.χ. Μηχανικός Η/Υ, Τεχνολογίας/Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής, κλπ) ή με μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα προαναφερόμενα (στην περίπτωση που το πτυχίο δεν είναι συναφές)
 • Πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον σε διαχείριση ασφάλειας μεγάλων δικτύων
 • UNIX (κατά προτίμηση IBM AIX), Linux και Windows Servers/Networking
 • CISCO Networking και Security (Επιθυμητή η γνώση σε ασφάλεια Ασύρματων Δικτύων)
 • Εργαλεία διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης χρηστών με ισχυρά προνόμια (Επιθυμητή γνώση Cyber Arc)
 • Network Firewalls και Intrusion Prevention systems (Επιθυμητή γνώση Checkpoint)
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, πρωτοβουλία, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα άρτιας συνεργασίας και συνεννόησης καθώς και δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)


Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα στην επαγγελματική εμπειρία:

 • Βάσεις Δεδομένων (Oracle, Sybase IQ, SQL)
 • Web Application και Database firewalls (Επιθυμητή γνώση Imperva ή και Qradar)
 • Εργαλεία Security Information and Event Management (Επιθυμητή γνώση Arc Sight ή/και QRadar)
 • Εργαλεία διαχείρισης αλλαγών, συμμόρφωσης, αποτίμησης ευπαθειών και διείσδυσης Πληροφοριακών Συστημάτων (Επιθυμητή γνώση nCircle Suite360)
 • Γνώση προτύπου ασφάλειας ISO 27001

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 7: Ένα (1) άτομο Senior Network Architect/Designer με γνώσεις ασφάλειας δικτύων
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΑTEI:
-με πτυχίο Πληροφορικής, Υπολογιστών, Συστημάτων, Δικτύων ή συναφές (π.χ. Μηχανικός Η/Υ, Τεχνολογίας/Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφοριακών Συστημάτων, Εφαρμογών Πληροφορικής, κλπ) ή με μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα προαναφερόμενα (στην περίπτωση που το πτυχίο δεν είναι συναφές)
 • Πρόσφατη επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον σε  σχεδιασμό, τεκμηρίωση, εγκατάσταση, αναβάθμιση, διαχείριση, εντοπισμό και επίλυση δυσλειτουργιών/βλαβών,παρακολούθηση, ανάλυση (availability, utilization, throughput, latency) και βελτιστοποίηση απόδοσης δικτυακού εξοπλισμού (modems, routers, switches, firewalls, load balancers, κ.λπ.)
 • Άριστη γνώση δικτύων IP σε LAN και WAN (IP addressing, σχεδιασμός VLAN, routing, access lists, load balancing).
 • Εργασία σε εταιρεία με εκτεταμένο δίκτυο, εμπειρία σε τεχνολογίες Cisco, Checkpoint, F5, Microsoft, σε Εικονικά ιδιωτικά Δίκτυα (VPN),  σε τηλεφωνικά κέντρα και τεχνολογίες μετάδοσης φωνής/εικόνας.
 • Γνώση ITIL και επιθυμητή πιστοποίηση.
 • Άριστη χρήση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, πρωτοβουλία, οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα άρτιας συνεργασίας και συνεννόησης καθώς και δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα στην επαγγελματική εμπειρία :
 • Kατάρτιση και κατά το δυνατό επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο αντικείμενο
 • Εργαλεία παρακολούθησης συστημάτων (ΗP OPENVIEW, NAGIOS, SCOM)
 • Γνώση προτύπου ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001

Όσοι από τους υποψηφίους τελικώς επιλεγούν να προσληφθούν, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ενός (1) έτους. Μετά τη δοκιμαστική αυτή περίοδο και εφόσον κριθούν και αξιολογηθούν επιτυχώς, οι συμβάσεις θα μετατραπούν σε αορίστου χρόνου.
Οι υποψήφιοι με την υποβολή της αίτησης αποδέχονται την απασχόληση σε βάρδιες, εφόσον επιχειρησιακά κριθεί αναγκαίο, καθώς επίσης και ότι η πρόσληψή τους τελεί υπό ετήσια δοκιμαστική περίοδο.

Οι αιτήσεις που τυχόν υποβληθούν από το υπάρχον προσωπικό του Ομίλου που διαθέτει τα παραπάνω απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κάθε ειδικότητας, έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στη διαδικασία επιλογής.  

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω ανά ειδικότητα προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, αναγράφοντας απαραίτητα την αντίστοιχη ειδικότητα, καθώς και βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:hrdeveldpt@opap.gr της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Αξιοποίησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.


Καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 30/08/2013.


Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα της προκήρυξης θα κληθούν σε συνέντευξη για την τελική επιλογή, σε καθορισμένο χρόνο, όπου θα αξιολογηθούν εκτός των άλλων και προσωπικά χαρακτηριστικά.
Όσοι επιλεγούν για την κάλυψη των οργανικών θέσεω πριν την υπογραφή της σύμβασης εργασίας,  υποχρεούνται να προσκομίσουν σε χρονικό διάστημα 20 ημερών στην εταιρεία όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα παραπάνω απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα της προκήρυξης, ανά ειδικότητα, καθώς και αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άντρες.

Προσοχή: Οι υποψήφιοι στην αίτησή τους, την οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ Α.Ε. (www.opap.gr/el/web/corporate.opap.gr/240), υποχρεωτικά θα πρέπει:
 • Να αναγράφουν την αντίστοιχη ειδικότητα,
 • Να συμπληρώσουν όλα τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*)

Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις θα θεωρούνται άκυρες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Επίσης, όσες αιτήσεις δεν περιέχουν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της κάθε ειδικότητας  δεν θα ληφθούν υπόψη.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τμήμα Αξιοποίησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στα τηλ. 210 5798872, 210 5798225 και ώρα 13.00-15.00.

Πηγή kariera.gr