ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 1 Αυγούστου 2013

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΡΙΟΛΟΓΟΥΣ


ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛ.Ι.ΚΑΡ.)

 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ- 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ


α-«ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΒΑΣΟΥ ΧΑΤΖΗΩΑΝΝΟΥ »  Συνολικού Ποσού 25.000,00

β- «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ Π. ΤΣΑΚΟΥ»
Συνολικού Ποσού 24.000,00 . 


ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:


1)ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

(ΚΑΠΝΙΣΜΑ κλ.π.) :

ΠΡΟΛΗΨΗ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.

2)ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΚΑΣ.

3)ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.

4)ΚΑΡ∆ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΙΑ∆ΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ.ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

, ΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝΜΕΧΡΙ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013

ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑΣΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 133, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ : 210 6401477
FAX : 210 6401478