ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 20 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 55 YΕ-ΕPΓΑTΕΣ KΑΘΑPIOTHTΑΣ,2 ΜΗΝΩΝ, ΣTO ΔHMO KΑΣΣΑNΔPΑΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.Με την αίτηση θα υποβάλλεται φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Διοικητηρίου Κασσάνδρας.
Για περισσότερες πληροφορίες στο Δήμο Κασσάνδρας τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλ:2374350133 και 2374350159
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
19/08/2013 - 22/08/2013