ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2013

37 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνα) 


Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά» ύστερα από την υπ' αριθμ. 103/2013 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα επτα (37) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:


(5) ΠΕ Νηπιαγωγών

(8) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος
(16) ΔΕ Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου
(3) ΔΕ Μαγείρων
(5) ΥΕ καθαριστριών


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Παύλου Μελά» με ταχυδρομική διεύθυνση : Ιασωνίδου & Λεχόβου 8 - γωνία Σταυρούπολη, τηλ: 2310 654135 και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Τζινιβιζίδου Δέσποινα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Οι  ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. και του Δήμου Παύλου Μελά, δηλαδή από Παρασκευή 23/8/2013.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ