ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 21 Αυγούστου 2013

30 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο Αγίων Αναργύρων – Καματερού για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών Σταθμών για το έτος 2013.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου με τις εξής ειδικότητες , με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:


ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : τέσσερα (04)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : έξι (06)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : ένα (01)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : επτά (07)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : Δώδεκα (12)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας Δημοκρατίας 61 και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις19-8-2013 δηλαδή υποβολή αιτήσεων από 20-8-2013 μέχρι και 26-8-2013.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα 2132023669-2132023673-674).