ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

20 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣΟ Δήμος Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων εργατικού προσωπικού (Γενικών Καθηκόντων) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα Σεπτέμβριο 2013, για την καθαριότητα & περιποίηση των νεκροταφείων Δήμου Ορεστιάδας (εκτός των νεκροταφείων που περιγράφονται στην Αρ.11/8.3.2013 Μελέτη Δ/νσης Καθ/τας κλπ ).

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 Ν.3584/2007 να είναι υγιείς , αρτιμελείς και να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς Κυρωμένο 
Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ορεστιάδας (Δ/νση: Β.Κων/νου 9-11 (Γρ.5) τηλ: 2552350310,309) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι Ραπτοπούλου Μαρία & Κεσσούδης Σταύρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως και την Παρασκευή 30.8.2013.