ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 13 Αυγούστου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 16 ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Το ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Προκηρύσσει τις Κατωθι 16 Θέσεις Κοινωφελούς Απασχόλησης στον Πολιτισμό, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Εκείνοι που θα εργαστούν , θα απασχοληθούν για τις εργασίες του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ στα σημεία που ορίζει η παρακάτω επίσημη προκήρυξη.
6 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ (ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ)
2 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1 ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ
2 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ/ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ
2 ΠΕ Η ΤΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ
2 ΠΕ Η ΤΕ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ENTYΠΟ ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΠΙΔ» ΤΑΧ. ΘΥΡΙΔΑ 27017, Τ.Κ. 117 02 ΑΘΗΝΑ.

Οι Αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα ταχυδρομηθούν μεταξύ  12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΑΙ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 (10 Ημερολογιακές μέρες) .  Θα ληφθεί υπ όψιν η σφραγίδα του Ταχυδρομείου και όχι πότε παρελήφθησαν οι φάκελοι.