ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 26 Αυγούστου 2013

14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ


Το Ν.Π.∆.∆. Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δεκατεσσάρων (14) ατόµων, διάρκειας δύο (2) µηνών από την υπογραφή της σύµβασης, για την κάλυψη πρόσκαιρων κατεπειγουσών αναγκών, ως εξής:

(6) ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
(4) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
(4) ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 30/8. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο: 2310989280.