ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2013

200 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΚΥ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENSΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε 200 υποτροφίες του προγράμματος Siemens στις εξής κατηγορίες:


Α.  50 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2013- 2014, με σκοπό την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:
12 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
12 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
12 υποτροφίες για μεταδιδακτορική έρευνα στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως 2 Σεπτεμβρίου 2013 , αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα  οριζόμενα δικαιολογητικά.Β.  50 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2013-2014, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:
12 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α΄ κύκλου (μάστερ) στον επιστημονικό τομέα της
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α΄ κύκλου (μάστερ) στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
12 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α΄ κύκλου (μάστερ) στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
14 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές α΄ κύκλου (μάστερ) στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ


Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως 2 Σεπτεμβρίου 2013, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα  οριζόμενα δικαιολογητικά.Γ. 100 θέσεις υποτροφιών αναδρομικά για το ακαδ. έτος 2012-2013, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) θεματικές περιοχές αιχμής. Η κατανομή των θέσεων θα γίνει, ενδεικτικά, ως ακολούθως:
25 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές β΄ κύκλου (διδακτορικό) στον επιστημονικό τομέα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές β΄ κύκλου (διδακτορικό) στον επιστημονικό τομέα της ΥΓΕΙΑΣ
25 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές β΄ κύκλου (διδακτορικό) στον επιστημονικό τομέα της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
25 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές β΄ κύκλου (διδακτορικό) στον επιστημονικό τομέα ΥΠΟΔΟΜΕΣ –ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.


Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως 2 Σεπτεμβρίου 2013, αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα οριζόμενα δικαιολογητικά.Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο του ΙΚΥ

Πηγή diorismos.gr