ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ VODAFONE ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣΗ Vodafone δίνει τη δυνατότητα σε νέους αποφοίτους μεταπτυχιακών σπουδών να απασχοληθούν για ένα χρόνο στην εταιρεία ώστε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, μέσα από το πρόγραμμα «Discover Vodafone».

Δικαιούχοι θα είναι έως και δέκα τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή πολυτεχνικών σχολών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν σε διάφορα τμήματα της εταιρείας συμμετέχοντας σε σημαντικά έργα στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών, του μάρκετινγκ, της τεχνολογίας, των οικονομικών κ.ά.

Οσοι επιλεχθούν για το πρόγραμμα «Discover Vodafone» θα απασχοληθούν στους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών, του μάρκετινγκ, της τεχνολογίας, των οικονομικών κ.ά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βαθμό πτυχίου 7 και πάνω και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (σε εξέλιξη ή ολοκληρωμένο μέσα στους τελευταίους 12 μήνες).

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος αφορά την εμπειρία σε κατάστημα και σε τηλεφωνικό κέντρο. Η διάρκεια του 2ου και 3ου σταδίου είναι πέντε μήνες στο κάθε ένα και η εργασία αφορά τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι ή σε κάποιο από τα άλλα κτίρια της Αττικής.

Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του εμπορικού δικτύου, καθώς και την αμεσότερη εξυπηρέτηση, η Vodafone έχει δημιουργήσει περιφερειακά γραφεία στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο και την Πάτρα.

Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «DISCOVER VODAFONE» και να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, στην ιστοσελίδα.