ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Ο Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ της 14ης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ως πρόεδρος, της ενιαίας Ομάδας Επιμόρφωσης των νομών: Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας)
Έχοντας υπόψη:
1.Τα νομοθετικά δεδομένα της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και άλλων συναφών προγενέστερων νομοθετικών εγκυκλίων και σχετικών διατάξεων.
2.Το Πρόγραμμα της σχετικής επιμορφωτικής Ημερίδας (Καστοριά, 12/06/2013).


παρακαλούμε
Στα πλαίσια του «Προγράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», την έγκριση των εντολών μετακίνησης των εκπαιδευτικών της Παράλληλης Στήριξης/Συνεκπαίδευσης (Προσχολικής, Δημοτικής και Β/θμιας Εκπ/σης), για τη συμμετοχή τους στην τρίτη (3ηημερίδα επιμόρφωσης με την ενιαία Ομάδα Εργασίας Επιμόρφωσης Γ΄ Φάσης και διαρκούς Υποστήριξης των εκπαιδευτικών των νομών Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώρινας. Η εν λόγω επιμορφωτική ημερίδα θα τελεστεί την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 στην Καστοριά(από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.), στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καστοριάς.

Παρακαλούνται οι Δ/ντές των Σχολικών Μονάδων, να διευκολύνουν τους εκπαιδευτικούς για την παρακολούθηση του προγράμματος. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι υποχρεωτικήκαι η απουσία τους από τις σχολικές μονάδες θεωρείται δικαιολογημένη με υπηρεσιακή άδεια.

Παρατηρήσεις:
  1. Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών, έγκειται και της υποχρέωσης των υπευθύνων Επιμορφωτών της εν λόγω Ομάδας Εργασίας. Βεβαίως, η συνδρομή των αρμοδίων διοικητικών οργάνων/υπηρεσιών Εκπ/σης, θεωρείται καταλυτική.
  2. Οι Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης υποχρεούνται στην έκδοση εντολής μετακίνησης, μόνο όπου προβλέπεται.