ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 8 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ) ΝΠΙΔ που παρέχει υπηρεσίες θεραπείας, πρόληψης, εκπαίδευσης, έρευνας, στον τομέα της αντιμετώπισης της ουσιοεξάρτησης και στο οποίο ανήκουν τα θεραπευτικά προγράμματα, ΙΘΑΚΗ, ΕΞΟΔΟΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, ΣΤΡΟΦΗ, ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΗ, ΝΟΣΤΟΣ, ΚΥΤΤΑΡΟ, ΑΡΙΑΔΝΗ, ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ΑΛΦΑ, ΚΙΒΩΤΟΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ΑΝΑΔΥΣΗ, ΠΙΛΟΤΟΣ, ΟΞΥΓΟΝΟ, ΕΞΑΝΤΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΣ έχει τιμηθεί με χορηγία δωρεάς παό το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σύμφωνα με τους όρους από 19/4/2012 συμφωνητικό δωρεάς, προκειμένου να λειτουργήσουν την επόμενη τριετία δύο κινητές μονάδες στο δρόμο για τη Φροντίδα Άστεγων και Εξαρτημένων Ατόμων στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.


Η λειτουργία των δύο κινητών μονάδων θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δεν θα επιβαρύνει τον προύπολογισμό του ΚΕΘΕΑ ή τον κρατικό προϋπολογισμό και ως προς το προσωπικό δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4024/2011 λόγω της ιδιωτικής χρηματοδότησης του προγράμματος.


Σε εκτέλεση της από 19/4/2012 συμφωνίας δωρεας το ΚΕΘΕΑ ζητεί:

έναν παθολόγο ή γενικό ιατρό με έδρα την Αθήνα

Ο παθολόγος ή γενικός ιατρός θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του προγράμματος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης δωρεάς.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παραπάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση Σορβόλου 24, 11636, Μετς μέχρι 21/6/2013.

ΕΠΙΣΗΣ το ΚΕΘΕΑ υλοποιόντας την εγκεκριμένη πράξη "δημιουργία δικτύου πολυδύναμων ψυχοδιαγνωστικών κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη ζητεί

έναν ψυχίατρο για την περιοχή της Καλαμάτας και έναν ψυχίατρο για την περιοχή της Μυτιλήνης

οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη έτος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων

απαραίτητα προσόντα πτυχίο ιατρικής με ειδίκευση στην ψυχιατρική, άδεια άσκησης επαγγέλματος

επιθυμητά προσόντα

επαγγελματική εμπειρία, εκπαιδευση σχετική με τις εξαρτήσεις, εθελοντική εργασία σε φορείς κοινωνικής φροντίδας, καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας, καλή γνώση Η/Υ,

Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση Σορβόλου 24, 11636 Μετς μέχρι και 21/6/2013.

Πηγή proson.gr