ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ&ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ(ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ)Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων πρόκειται να υλοποιήσει στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» το παρακάτω πρόγραμμα Θερινού Σχολείου και προχωρά στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψήφιους καταρτιζόμενους:


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ & ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
(Δ.27)
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ΣΕ ΩΡΕΣ)
30 Ιουλίου 2012 έως 10 Αυγούστου 2012 
25
60

 • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε :
 1. Φοιτητές συναφών αντικειμένων εκπαίδευσης προς το αντικείμενο του σχολείου.
 2. Πτυχιούχους και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με ευρύτερο υπόβαθρο στην γεωπονική επιστήμη, στα συστήματα καλλιέργειας και διαχείρισης φυτικής παραγωγής, καλλιέργειας αμπέλου και παραγωγής οίνου και στις επιστήμες επεξεργασίας τροφίμων και προϊόντων αμπέλου.
 3. Εκπαιδευτικούς Β’-βάθμιας και Γ’-βάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες συναφείς προς τα θέματα αμπελουργίας, οινολογίας αλλά και βιολογικής γεωργίας.
 4. Επιχειρηματίες από τον χώρο της βιολογικής γεωργίας. Κατά προτεραιότητα επιχειρηματίες από το χώρο της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας, της παραγωγής οίνου αλλά και από τον ευρύτερο χώρο διαχείρισης αμπελώνων και της παραγωγής τους (παραγόμενων σταφυλιών και κρασιού αλλά και διαχείρισης παραπροϊόντων).
 5. Εργαζόμενους και στελέχη φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ΜΚΟ, κ.λπ. που ασχολούνται με θέματα καλλιέργειας αμπέλου αλλά καιπαραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων αμπέλου. 
 6. Ερασιτέχνες ενδιαφερόμενους για οικιακής κλίμακας καλλιέργεια αμπέλου και παραγωγή οίνου με βιολογικές μεθόδους 

 • Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να:
  • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Β’ βάθμιας εκπαίδευσης και  
  • Να έχουν ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές γνώσεις στα ακόλουθα ευρύτερα γνωστικά πεδία: αμπελουργίας, οινολογίας, γεωπονίας, φυτικής παραγωγής, χημείας, επιστήμης τροφίμων. 

 • Ο κύριος σκοπός του είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στο αντικείμενο της βιολογικής αμπελοκαλλιέργειας και οινοποίησης. Το θερινό σχολείο στη βιολογική αμπελουργία και οινολογία επιδιώκει να συμπληρώσει και να εξειδικεύσει την εκπαίδευση του θερινού σχολείου βιολογικής γεωργίας και να δημιουργήσει καταρτισμένα στελέχη εργατικού δυναμικού που θα μπορούν να εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων αμπέλου.

 • Στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4.00 € για κάθε ώρα κατάρτισης (συνολικά μικτά:  240 € κατ’ άτομο)

 • Η συνολική διάρκεια του Θερινού Σχολείου Βιολογικής Αμπελουργίας & Οινολογίας θα είναι δύο (2) εβδομάδες, έξι (6) ώρες ημερησίως. Δικαίωμα Απουσιών 6 ώρες (10% των ωρών παρακολούθησης).

 • Προθεσμία και τρόπος κατάθεσης αιτήσεων :
 1. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων:   έως και 10/07/2012
 2. Τρόπος Λήψης Αιτήσεων:
üΔιαδικτυακά μέσω ιστοτόπου: http://www.teiion.gr/index.php/el/action3.html

üΑπό τη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Τηλέφωνο: 26710-27101).


 1. Τρόπος Κατάθεσης Αιτήσεων:
ü Αυτοπροσώπως από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00 – 13:00, στη γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Δ/νση: Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, ΤΚ 28100, Αργοστόλι, Τηλέφωνο: 26710-27101)
ü Ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση, με την ένδειξη “Για το Θερινό Σχολείο Βιολογικής Αμπελουργίας & Οινολογίας”, με ημερομηνία παραλαβής από το ΤΕΙ 10/07/2012.


 1. Κατάθεση δικαιολογητικών: Αίτηση υποψηφίου και αντίγραφα τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας κ.λπ.
Σε περίπτωση επιλογής οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν την ευθύνη να προσκομίσουν ακριβή αντίγραφα των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν την έναρξη του θερινού σχολείου.


 • Διαδικασία και κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ως κριτήρια επιλογής θα ληφθούν:
 1. Η συνάφεια του αντικειμένου κατάρτισης με το αντικείμενο σπουδών ή/και εργασίας
 2. Η διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας

 • Διαδικασία επιλογής
 1. Κατάρτιση πινάκων υποψηφίων που πληρούν τα τυπικά προσόντα επιλογής
 2. Κατάρτιση πινάκων αξιολόγησης με βάση την αίτηση και τα  κριτήρια επιλογής

 • Πληροφορίες :
Ειρήνη Κατσαλήρου, Τηλ. 6982799360 ή 2671026270 και e-mail: ekatsal@teiion.gr 
Αργύριος Γεράκης, Τηλ. 2671023703 ή 6939574942 και e-mail: gerakis@msu.edu