ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007 (Κώδικας Δημοτ.& Κοιν.υπαλλήλων)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, εκκαθαριστικό σημείωμα, ΑΜΚΑ, Α.Μ.ΙΚΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
13/06/2013-20/06/2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Δ/νση: Χρυσό Σερρών τηλ: 2321352627,2321352625 και αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων είναι οι Νάσκου Παναγιώτα, Καραγκιόζη Αναστασία κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.