ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 20 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΥΚΟΝΟΥ

4 ΔΕ  ΟΔΗΓΩΝ 
8 ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
6 ΥΕ  ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
2 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως και Τετάρτη 12.06.2013 αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας (Δ/νση: Παραλία Μυκόνου, Τηλ. 2289028411) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
2. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης γ’ κατηγορίας (για ΔΕ29 Οδηγών)
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.