ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 14 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

6-ΥΕ Εργάτες πυροπροστασίας-γενικών καθηκόντων 
7-ΥΕ Εργάτες καθαριότητας-γενικών καθηκόντων 
1-ΔΕ Οδηγών
(Πληροφορίες στο τηλ:2761360700-722. Στρατικοπούλου Χριστίνα , Μπάλτα Αγγελική).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 
13/06/2013-14/06/2013