ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 12 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Η ΛΕ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Κεφαλονία ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα 7 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του έργου, ως ακολούθως:
4 ΠΕ Αρχαιολόγοι 8 ΔΕ Εργατοτεχνίτες,και ελλείψει αυτών ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-Τηλ:26710 27546 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:7-6-2013