ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Σάββατο 18 Μαΐου 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ : ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ-FRA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΛΟΑΔ (Λεσβιών, Ομοφυλοφίλων, Αμφιφυλοφίλων και Διεμφυλικών)Σύμφωνα με την έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης-FRA,ο μεγαλύτερος αριθμός λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) αδυνατεί να ζήσει σύμφωνα με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Πολλοί αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και ζουν απομονωμένοι ή ακόμη και υπό το κράτος του φόβου. Άλλοι υφίστανται διακριτική ή ακόμη και βίαιη μεταχείριση, όταν εκδηλώνουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό.
 Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί ΛΟΑΔ είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:
μεγάλος αριθμός λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) αδυνατεί να ζήσει σύμφωνα με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Πολλοί αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και ζουν απομονωμένοι ή ακόμη και υπό το κράτος του φόβου. Άλλοι υφίστανται διακριτική ή ακόμη και βίαιη μεταχείριση, όταν εκδηλώνουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Πηγή: www.lifo.gr
μεγάλος αριθμός λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) αδυνατεί να ζήσει σύμφωνα με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Πολλοί αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και ζουν απομονωμένοι ή ακόμη και υπό το κράτος του φόβου. Άλλοι υφίστανται διακριτική ή ακόμη και βίαιη μεταχείριση, όταν εκδηλώνουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Πηγή: www.lifo.gr
--Εκπαίδευση: 2 στους 3 ερωτηθέντες ΛΟΑΔ απάντησαν ότι αποκρύπτουν το γεγονός ότι είναι ΛΟΑΔ στο σχολείο ή προσποιούνται. Τουλάχιστον το 60% είχε δεχθεί προσωπικά αρνητικά σχόλια ή είχε υποστεί αρνητική συμπεριφορά στο σχολείο, επειδή ήταν ΛΟΑΔ, ενώ ποσοστό άνω του 80% σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ μνημονεύει αρνητικά σχόλια ή περιστατικά εκφοβισμού νεαρών ΛΟΑΔ στο σχολείο. Συνεπώς, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ΛΟΑΔ μαθητές θα αισθάνονται ασφαλείς στο σχολικό περιβάλλον, καθώς από εκεί ξεκινούν συνήθως τα αρνητικά βιώματα των ΛΟΑΔ, οι κοινωνικές προκαταλήψεις και ο αποκλεισμός τους. Τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα ΛΟΑΔ, καθώς και πολιτικές για την καταπολέμηση του σχολικού εκφοβισμού με ομοφοβικά κίνητρα.
--Εργασία: Ποσοστό 19% των ερωτηθέντων αισθάνεται ότι υφίσταται διακριτική μεταχείριση στο χώρο εργασίας ή κατά την αναζήτηση εργασίας, παρά την έννομη προστασία που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την ανάγκη λήψης μέτρων στο σύνολο της ΕΕ για την άρση του μεγάλου αριθμού εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΔ στην άσκηση βασικών δικαιωμάτων τους στην καθημερινή ζωή.
--Φόβος: Ποσοστό 26% των ΛΟΑΔ που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσε ότι είχε δεχθεί επίθεση ή απειλή άσκησης βίας την τελευταία πενταετία. Το 66% των ερωτηθέντων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ανέφερε ότι φοβάται να κρατήσει το χέρι συντρόφου του ιδίου φύλου δημοσίως.
 Στους ομοφυλόφιλους και αμφιφυλόφιλους ερωτηθέντες άνδρες, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 75%. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ανάγκη αναγνώρισης και προστασίας των ΛΟΑΔ θυμάτων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι παρενοχλήσεις και τα εγκλήματα μίσους που έχουν ως αποτέλεσμα οι ΛΟΑΔ να ζουν υπό το κράτος του φόβου. Μεταξύ των μέτρων θα μπορούσαν να περιλαμβάνονται η εκπαίδευση των αστυνομικών και η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης προς τα θύματα, καθώς και η θέσπιση νόμων κατά της ρητορείας και των εγκλημάτων μίσους.
 Η έρευνα αποκαλύπτει, επίσης, ότι μεταξύ των ερωτηθέντων ΛΟΑΔ οι διεμφυλικοί αισθάνονται εντονότερα ότι υφίστανται διακριτική μεταχείριση, ιδίως στον τομέα της απασχόλησης και της υγειονομικής περίθαλψης. Ποσοστό περίπου 30% ανέφερε ότι υπέστη βία ή δέχθηκε απειλή άσκησης βίας πάνω από τρεις φορές στη διάρκεια του δωδεκάμηνου που προηγήθηκε της έρευνας.
Διαπιστώθηκαν, επίσης, υψηλά ποσοστά περιστατικών διακριτικής μεταχείρισης και εγκλημάτων μίσους τα οποία δεν καταγγέλλονται, παρά το γεγονός ότι το 56% των ερωτηθέντων γνωρίζει την ύπαρξη νομοθεσίας κατά της διακριτικής μεταχείρισης για λόγους σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Τα μισά από τα θύματα βίας ή παρενόχλησης φρονούσαν ότι η αστυνομία δεν θα έκανε τίποτε. Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρείται μόνον στην ομάδα των ΛΟΑΔ που συμμετείχαν στην έρευνα. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά περιστατικών που δεν καταγγέλλονται διαπιστώνει ο FRA και σε άλλες ομάδες,π.χ. μέλη εθνοτικών μειονοτήτων (βλ. εκθέσεις του FRA για τα εγκλήματα μίσους, 2012).
Στο πλαίσιο της έρευνας, οι ΛΟΑΔ κλήθηκαν να απαντήσουν στο κατά πόσον είχαν υποστεί διακριτική ή βίαιη μεταχείριση ή είχαν γίνει στόχος φραστικών επιθέσεων ή ρητορίας μίσους εξαιτίας του σεξουαλικού προσανατολισμού ή της ταυτότητας φύλου τους. Τους ζητήθηκε, επίσης, να προσδιορίσουν τον τόπο στον οποίο είχαν λάβει χώρα αυτά τα περιστατικά, π.χ. σχολείο, εργασία, παροχή υγειονομικής περίθαλψης ή δημόσιος χώρος.
Η ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας περιλαμβάνεται σε δύο εκθέσεις, οι οποίες θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις στην ΕΕ και τα κράτη μέλη σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις και πολιτικές για τη βελτίωση της κατάστασης των ΛΟΑΔ.

 Για τα πλήρη κείμενα των εκθέσεων, βλ.:EU LGBT Survey results: at a glance, which breaks down the key findings with simple graphs [Έρευνα για τους ΛΟΑΔ στην ΕΕ: τα αποτελέσματα με μια ματιά, όπου αναλύονται τα κύρια ευρήματα σε απλά διαγράμματα].
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: media@fra.europa.eu
Τηλ. +43 1 580 30 642 ή δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου, το ενημερωτικό δελτίο και τη διαδικτυακή οπτική απεικόνιση των δεδομένων (με τα αποτελέσματα για κάθε κράτος μέλος της ΕΕ).

 Σημειώσεις προς τους συντάκτες:
--Στη διαδικτυακή έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 93.000 ΛΟΑΔ, ηλικίας άνω των 18 ετών, από το σύνολο των κρατών μελών της ΕΕ και την Κροατία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, βλ. τεχνική έκθεση.
--Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται την Παγκόσμια ημέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας, που γιορτάζεται στις 17 Μαΐου 2013, σε συνέδριο το οποίο θα φιλοξενήσει η κυβέρνηση των Κάτω Χωρών στη Χάγη.
--Ο FRA εκπονεί από το 2007 κοινωνιολογική-νομική έρευνα σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα των ΛΟΑΔ. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. δικτυακό τόπο του FRA.
--Αποστολή του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) είναι να παρέχει εμπεριστατωμένες συμβουλές στους φορείς λήψεις αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη διασφάλιση επίκαιρων και καλύτερα στοχευμένων συζητήσεων, πολιτικών και νομοθεσιών στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
μεγάλος αριθμός λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) αδυνατεί να ζήσει σύμφωνα με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Πολλοί αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και ζουν απομονωμένοι ή ακόμη και υπό το κράτος του φόβου. Άλλοι υφίστανται διακριτική ή ακόμη και βίαιη μεταχείριση, όταν εκδηλώνουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Πηγή: www.lifo.gr
μεγάλος αριθμός λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών (ΛΟΑΔ) αδυνατεί να ζήσει σύμφωνα με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό. Πολλοί αποκρύπτουν την ταυτότητά τους και ζουν απομονωμένοι ή ακόμη και υπό το κράτος του φόβου. Άλλοι υφίστανται διακριτική ή ακόμη και βίαιη μεταχείριση, όταν εκδηλώνουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Πηγή: www.lifo.gr