ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 7 Μαΐου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ'' ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ξεκίνησε από τα τέλη Απριλίου το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική επανεκκίνηση» ένα πρόγραμμα για κεφάλαια κίνησης και για επενδύσεις, που αφορά σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ύψους 550 εκατομμυρίων ευρώ, με επιδοτούμενο επιτόκιο κατά 50%.


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Για το Ταμείο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Το Ταμείο «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» θα παράσχει δάνεια για κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων συνολικού ύψους 550 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλης της χώρας (275 εκατ. από το ΕΤΕΑΝ και 275 εκατ. από τις τράπεζες).

Η διαδικασία υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ ΕΤΕΑΝ και τραπεζών για την προσχώρηση σε συνεργασία στο νέο Ταμείο έχει ολοκληρωθεί.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απευθύνονται στην τράπεζα της επιλογής τους για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των οικονομικών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.

Τα δάνεια που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση θα έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για τις επιχειρήσεις καθώς το 50 % των κεφαλαίων που εισφέρει το ΕΤΕΑΝ θα είναι άτοκα. Έτσι το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 50 % του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχειρήσεως.

Τα δάνεια κεφαλαίου κινήσεως θα ανέρχονται από 10.000 έως 300.000 Ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες.  Τα επενδυτικά δάνεια διαμορφώνονται από 10.000 έως 800.000 ευρώ με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δράσης καθώς και των λοιπών ενεργών δράσεων της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, μέσω της ιστοσελίδας www.etean.com.gr και από τις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Η λίστα των τραπεζών και τα κεφάλαια που προσέφεραν στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης του ΕΤΕΑΝ, τα οποία υπερκαλύπτουν τον προϋπολογισμό του ταμείου, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
ALPHA BANK 31.500.000
NEA PROTON BANK 7.100.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ 5.000.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  2.000.000
EFG EUROBANK SA 45.002.000
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 50.000.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.200.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ 5.000.000
PROBANK A.E. 20.000.000
ATTICA BANK 15.000.000
ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ 20.000.000
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ( συμπ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) 120.000.000
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1.500.000
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  10.000.000


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
για το ΕΤΕΑΝ

Εκτός από την Επιχειρηματική Επανεκκίνηση στις ενεργές δράσεις του ΕΤΕΑΝ περιλαμβάνονται ακόμη τα εξής:
- Ταμεία δανειοδοτήσεων για στοχευμένες δραστηριότητες.
Δημιουργήθηκαν το 2011 για την παροχή επενδυτικών δανείων σε συγκεκριμένους κλάδους / δράσεις (Γενική επιχειρηματικότητα, Νεανική επιχειρηματικότητα, Εξωστρέφεια, Καινοτομία, Τουρισμός-Πράσινη Οικονομία). Οι διαθέσιμοι πόροι είναι 315 εκατ. ευρώ (130 εκατ. από κοινοτικούς πόρους και 185 εκατ. από τις τράπεζες).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σημειώνεται για τη δράση «Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», μέσω της οποίας διοχετεύονται κεφάλαια 150 εκατ. Ευρώ, εκ των οποίων 50 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 100 εκατ. Ευρώ από την Εθνική Τράπεζα.

Στη δράση του Ταμείου έχουν ήδη υπαχθεί 356 έργα που αφορούν στη συντριπτική τους πλειοψηφία τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνολικού προϋπολογισμού Ευρώ 72 εκατ. εκ των οποίων έχουν ήδη εκταμιευθεί 54 εκατ. Ευρώ.

Για την δράση «Εξωστρέφεια» ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 140 εκατ. Ευρώ εκ των οποίων 70 εκατ. Ευρώ από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 70 εκατ. Ευρώ από την Τράπεζα Eurobank, που συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα για την υλοποίηση της δράσης.


Στο πλαίσιο αυτό χρηματοδοτούνται επενδυτικά και επιχειρηματικά σχέδια (κεφάλαιο κίνησης) σχετικά με τη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων και την αύξηση των παραγωγικών δυνατοτήτων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στην εγχώρια και στις διεθνείς αγορές.

- Ταμείο Νήσων
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με τα Υπουργεία Ναυτιλίας-Αιγαίου και Τουρισμού, προχώρησε σε πρόσκληση των τραπεζών για την διαχείριση Δράσης χορήγησης δανείων για την Ενίσχυση Νησιωτικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. Ευρώ.
Στόχος είναι η ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος στη νησιωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα γενικά χαρακτηριστικά της δράσης προβλέπεται επιλεξιμότητα μεγάλου εύρους μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον παραδοσιακό και τον εναλλακτικό τουρισμό, καθώς και σε δραστηριότητες τουριστικού ενδιαφέροντος για τη νησιωτική επιχειρηματικότητα.

Εξίσου ευρεία είναι η επιλεξιμότητα των επενδυτικών και λειτουργικών δαπανών που θα αποτελέσουν αντικείμενο χρηματοδότησης.

Το ύψος των δανείων θα κυμαίνεται από 10.000 – 30.000 ευρώ και το επιτοκιακό κόστος θα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις και μηδενικό για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά. Οι τράπεζες καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συνεργασίας μέχρι τις 20/5/2013.

- Ταμείο Εξοικονομώ Κατ’ οίκον
Το Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ’ οίκον», συνεχίζει τη δράση του στην παροχή άτοκων δανείων και επιχορηγήσεων προς τα ελληνικά νοικοκυριά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, διαμερισμάτων και πολυκατοικιών, προϋπολογισμού 241 εκατ.Ευρώ για δάνεια και 155 εκατ.Ευρώ για επιχορηγήσεις (συνολική δημόσια δαπάνη 396 εκατ. ευρώ).

Στο πρόγραμμα έχουν ήδη υπαχθεί περισσότερες από 24.000 κατοικίες με επιλέξιμους προϋπολογισμούς 236 εκατ. Ευρώ, ενώ έχουν ήδη εξοφληθεί επιλέξιμες δαπάνες 76 εκατ.Ευρώ σε δάνεια και 47 εκατ.Ευρώ σε επιχορηγήσεις.

Λόγω των αυξημένων αναγκών των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, τα κονδύλια των επιχορηγήσεων για τις συγκεκριμένες Περιφέρειες εξαντλήθηκαν ήδη από τα μέσα Μαρτίου. Το ΥΠΑΝ μαζί με το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) αποφάσισαν την αύξηση των πόρων για τις συγκεκριμένες περιφέρειες προκειμένου να ξεκινήσει πάλι η υποδοχή αιτήσεων καθώς και την πλήρη αναμόρφωση του οδηγού προκειμένου το πρόγραμμα να γίνει πιο φιλικό για τους πολίτες.


- Ταμείο Εγγυοδοσίας: Με την ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας το ΕΤΕΑΝ θα παράσχει εγγυήσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ στις τράπεζες, που θα καλύπτουν δάνεια συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ.
- Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, ύψους 90 εκατ. ευρώ. Μέσω του προγράμματος το ΕΤΕΑΝ εγγυάται με 45 εκατ. Ευρώ για 2 χρόνια. το 50% των εγγυητικών επιστολών που εκδίδει στο ίδιο χρονικό διάστημα η συνεργαζόμενη τράπεζα υπέρ των προμηθευτών της μικρομεσαίας επιχείρησης για την παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς αυτή.

Το ανώτατο ύψος των εγγυητικών επιστολών που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΤΕΑΝ συμφωνείται ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης και δεν υπερβαίνει τα 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Σημειώνεται ότι η εγγύηση καλύπτει όλων των κατηγοριών τις εγγυητικές επιστολές ορισμένου χρόνου, ακόμη και προκαταβολών έναντι ενισχύσεων από φορείς άλλων κοινοτικών ή εθνικών προγραμμάτων.

Το πρόγραμμα είναι ένα χαμηλού κόστους εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού υποκαθιστά την απαιτούμενη ρευστότητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της επιχειρήσεως προς τους προμηθευτές της. 
Στο πρόγραμμα συνεργάζονται ήδη 13 τράπεζες και η απήχησή του αναμένεται να αυξηθεί με την πρόοδο της υλοποιήσεως των επενδύσεων που θα ενταχθούν στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και στις λοιπές εν ενεργεία δράσεις ενισχύσεως των ΜΜΕ.


Επίσης, στις αρχές Δεκεμβρίου θεσμοθετήθηκε η δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι τον Μάιο του 2014 της διάρκειας αποπληρωμής των δανείων που χορηγήθηκαν με την εγγύηση του προκατόχου του ΕΤΕΑΝ, ΤΕΜΠΜΕ, και τα οποία, λόγω της κρίσης παρουσιάζουν καθυστέρηση στην εξυπηρέτησή τους. Περισσότερες από 2.400 επιχειρήσεις έχουν ήδη κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής με συνολικά υπόλοιπα άνω των 32 εκατ. ευρώ.