ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΡΓΑΣΙΑ : 80 ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ"


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ” στο πλαίσιο της υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση της οικοτουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης ΣυνΕνΟ” προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω πράξη.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:
Α. Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).
Β. Παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση.
Γ. Μετανάστες από γειτονικές χώρες.
Δ. Γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

Υποβολή αιτήσεων γίνεται αυτοπροσώπως έως τις 1/6/2013, 
Δευτέρα έως Παρασκευή. Τηλ: 23863-50100, 23860-20044, 23850-52100.

Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (6€/ ώρα κατάρτισης), με προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις δράσεις του σχεδίου (συμβουλευτική, κατάρτιση, τοποθέτηση σε θέση εργασίας ή έναρξη επιχειρηματικής δράσης). Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης δεν προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα.
 Το σύνολο των συμμετεχόντων – ωφελουμένων από την δράση εκτιμάται σε 80 άτομα, από τα οποία:
- τα 15 συστήνουν δική τους επιχείρηση.
- τα 15 συστήνουν 3 ΚοινΣΕπ.
- 35 άτομα θα απασχοληθούν σε εμπορικές επιχειρήσεις και
- 15 άτομα θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις αγροτικής μεταποίησης.