ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 50 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

20 ΔΕ Οδηγοί Βυτιοφόρων & πυροσβεστικών οχημάτων.
30 ΥΕ Εργάτες ως πλήρωμα οχημάτων & συνοδών βυτιοφόρων
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του ήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης ( /νση: Κ. Καραμανλή 18 – Βούλα, τηλ. 2132020043) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00. Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 21/5/2013 έως 28/05/2013.