ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 8 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : 44 Θέσεις εργασίας στη Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πετρούπολης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πετρούπολης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό 44 θέσεων με σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 2 μήνες, για κατεπείγουσες ανάγκες.
Διοργάνωση του  Διεθνούς Φεστιβάλ Πέτρας
6 Βοηθητικό Προσωπικό  (2 μήνες)
Λειτουργία Θερινού Κινηματογράφου
6 Βοηθητικό Προσωπικό  (2 μήνες)
Λειτουργία καλοκαιρινών αθλητικών δραστηριοτήτων (αθλητικό camp)
12 Γυμναστών  (1 μήνας)
Λειτουργία καλοκαιρινών παιδότοπων
15 Δάσκαλοι, Νηπιαγωγοί Φιλόλογοι  (1 μήνας)
3 Εικαστικών Τεχνών  (1 μήνας)
 2 Γυμναστές  (1 μήνας)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας 2. Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους (για τις θέσεις των Εκπαιδευτικών).
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ( (εάν υπάρχει)
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της [1]ημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Δωδεκαννήσου 78 και Κρήτης τηλ: 210-5066944) στην αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων κ. Καρεκλά Αικατερίνη, καθημερινά από 9.00 π.μ έως 1.00 π.μ. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα γίνει από 9/5/2013 έως και 17/5/2013.