ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 21 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 42 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑΤο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στο πλαίσιο των Πράξεων:
«Δημιουργία Δικτύου Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στα 2 μεγάλα αστικά κέντρα και στην Περιφέρεια» (Αθήνα,Θεσσαλονίκη,Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Πελοποννήσου και Β. Αιγαίου)
ζητεί προσωπικό το οποίο θα παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 1 έτους με δυνατότητα ανανέωσης για 1 ακόμη έτος, η οποία όμως θα τελεί σε συνάρτηση με την ισχύ της σύμβασης των προαναφερόμενων πράξεων.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι και 31.5.2013
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ:
Αττική
Ψυχίατρος 1
Παιδοψυχίατρος 1
Νοσηλευτής 1
Κοινωνικός Λειτουργός 2
Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Θεσσαλονίκη
Ψυχίατρος 1
Παιδοψυχίατρος 1
Νοσηλευτής 1
Κοινωνικός Λειτουργός 1
Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Ηράκλειο Κρήτης
Ψυχίατρος 1
Ψυχολόγος 2
Κοινωνικός Λειτουργός 2
Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Ιωάννινα
Ψυχίατρος 1
Ψυχολόγος 1
Κοινωνικός Λειτουργός 2
Πτυχιούχος ΠΕ Κοινωνικών Ανθρωπιστικών Επιστημών 1
Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Καλαμάτα
Ψυχίατρος 1
Νοσηλευτής 1
Ψυχολόγος 1
Κοινωνικός Λειτουργός 2
Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Λάρισα
Ψυχίατρος 1
Ψυχολόγος 2
Κοινωνικός Λειτουργός 2
Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Μυτιλήνη
Ψυχίατρος 1
Νοσηλευτής 1
Ψυχολόγος 2
Κοινωνικός Λειτουργός 1
Απόφοιτος Αναγνωρισμένου (από το νόμο) Θεραπευτικού Προγράμματος 1


Οι ενδιαφερόμενοι για τις παραπάνω θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά στη διεύθυνση ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, 11636 Μετς, Αθήνα, μέχρι και 31.5.2013. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να περιλαμβάνει :
α) βιογραφικό σημείωμα και
β) όλα τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα για τη θέση επικυρωμένα. Επίσης, οι τίτλοι σπουδών (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) θα πρέπει να είναι νομίμως αναγνωρισμένοι.
Στο βιογραφικό σημείωμα (και όχι στον φάκελο) θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται μόνο ένας κωδικός θέσης που αναφέρεται παραπάνω. Για όλες τις υποψηφιότητες θα τηρηθεί πλήρης εχεμύθεια. Θα σταλεί απάντηση σε όλους τους υποψήφιους που θα στείλουν τα βιογραφικά τους με πλήρη στοιχεία και εμπρόθεσμα.