ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : 27 Θέσεις Εποχικού Προσωπικού στο Ν. Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης Ανακοινώνει την πρόσληψη 27 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες) για την Υπηρεσία Καθαριότητας ως εξής:
2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γερανοφόρου Οχήματος)
5 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων
20 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/05/2013-31/05/2013