ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ : 27 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ο Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 17/6/2013 έως 2/8/13 για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση» για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» κατά αριθμό και ειδικότητα:
- 10 θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής  
- 8 θέσεις ΠΕ Καλλιτεχνικών  
- 9 θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Θεατρολόγων
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ απο 27-29 Μαίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο  Δήμο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης προσωπικού, αρμόδιος υπάλληλος Ε. Κορομάντζου (τηλ. 2132023870 ,865)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Α)Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
Β) Τίτλο σπουδών
Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα .
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου
Ε) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εμπειρίας ή σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις.