ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 13 Μαΐου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 150 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΕιδικό πρόγραμμα κατάρτισης θέτει σε εφαρμογή η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΠΡΩΤ.Α.” και η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ” Α.Ε.


Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να απασχοληθούν εκατόν εξήντα άνεργοι επιστήμονες και αγρότεςπου είναι κάτοικοι των Δήμων Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη.

Από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα απορροφηθούν:
-20 νέοι Επιστήμονες Μηχανικοί και Περιβαλλοντολόγοι απόφοιτοι/ες Πολυτεχνικών Σχολών
-36 Αγρότες και Αγρότισσες, ασφαλισμένοι/ες στον ΟΓΑ που ασκούν γεωργικές εργασίες, 10 Ανεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης που επιθυμούν να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα, και
-94 Άνεργοι/ες, εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα του ΟΑΕΔ, της περιοχής παρέμβασης του Σχεδίου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • Έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ από τις 02.01.2011 και μετά ή πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο έως τις 02.01.2011
  • Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους, μεγαλύτερο των έξι ετών από τον χρόνο κτήσης του πτυχίου τους.
  • Ηλικία μέχρι 34 ετών (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών (εξαίρεση: κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών).
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα για το οικονομικό έτος έναρξης της δραστηριότητάς τους με το ατομικό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000 ευρώ.
  • Εκπλήρωση ή νόμιμη απαλλαγή από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.
  • Ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και να είναι νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας.
  • Δεν έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών: Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.). Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες. Οσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.
  • Οι αγρότες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, το ατομικό τους εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ.
  • Οι άνεργοι πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως και τις 31 Μαΐου στα γραφεία της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. (τηλ.: 2310.463930) και στους δήμους του προγράμματος.