ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τετάρτη 15 Μαΐου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 120 ΑΝΕΡΓΟΥΣ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΑΙΟΛΚΙΑ» υλοποιεί την Πράξη 
«ΤΟΠΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» στο πλαίσιο της δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση », του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)».

Η πράξη υλοποιείται στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου και απευθύνεται σε 120 ανέργους των παρακάτω κατηγοριών:

Α) άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης

Β) νέοι επιστήμονες & ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, που δεν υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

Οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής αναφέρονται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Οι βασικές προϋποθέσεις είναι:

Οι νέοι επιστήμονες έως 34 ετών, (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος υποχρεωτικά από τις 02.01.2011 και μετά, και το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€.

Οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, να έχουν ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011Σκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 120 ανέργων, εγγεγραμμένων στους καταλόγους του ΟΑΕΔ, ασφαλισμένων στον ΟΓΑ με περιορισμένο ατομικό εισόδημα και νέων επιστημόνωνων (ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών, δικηγόρων και διπλ. μηχανικών) ώστε να προσληφθούν 60 ωφελούμενοι από υφιστάμενες επιχειρήσεις, να ιδρυθούν από 20 ωφελούμενους ισόποσες νέες επιχειρήσεις και τέλος να ιδρυθούν 8 νέες Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις όπου θ’ απασχοληθούν 40 ωφελούμενοι.

Όλοι οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης 110 ωρών το καθένα.

Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα και είναι τα εξής:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΚΑΙ LOGISTICS


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής για τα προγράμματα, από 6/5/2013 έως και 14/6/2013.

Η υλοποίηση της πράξης ολοκληρώνεται στις 30/12/2014

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις συμμετοχής οι ωφελούμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από :

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ “ΚΕΚΑΠΕΛ Α.Ε. Καβέτσου 36 Κτίριο ΙΙΙ, Μυτιλήνη και στα τηλέφωνα 2251040330, ώρες 09:00-14:30 ( κα Κωστάντογλου Μαρία).
Την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ Α.Ε., Αρίσβη Μυτιλήνης Λέσβου 81100, και στα τηλέφωνα τηλ: 22530 29770, ώρες 09:00-14:30 ( κα Σταυρούλα Χατζηκυριαζή).