ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κυριακή 21 Απριλίου 2013

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΤΕplus A.E ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑΣύμβουλοι Πωλήσεων

Περιοχή Διάφορες Περιοχές   

Ημ. δημοσίευσης : 19/4/2013 


Η OTEplus Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες συμβουλευτικές εταιρείες στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής, για τις ανάγκες υλοποίησης έργου για λογαριασμό πελάτη της, ενδιαφέρεται να προσλάβει Συμβούλους Πωλήσεων, με τις ακόλουθες ειδικότητες:

Α. Συμβούλους Πωλήσεων Εταιρικών Πελατών, πλήρους απασχόλησης για τις περιοχές Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Σέρρες, Εύβοια, Λιβαδειά, Λακωνία, και
Β. Συμβούλους Πωλήσεων Καταστημάτων, πλήρους απασχόλησης για τις περιοχές Αττική, Αίγιο, Άρτα, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κιλκίς, Λάρισα, Μύκονος, Πάτρα, Σάμος,

Ειδικότερα:

ΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΕΔΡΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
Α. Σύμβουλοι Πωλήσεων Εταιρικών Πελατών – AccountManagers
Θεσσαλονίκη
THSAM/0413
Καβάλα
KAVAM/0413
Σέρρες
SERAM/0413
Εύβοια
EVAM/0413
Λιβαδειά
LIVAM/0413
Λακωνία
LAKAM/0413
Β. Σύμβουλοι Πωλήσεων Καταστημάτων 
ΠΟΛΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ
Αττική
ATCS/0413
Αίγιο
AGCS/0413
Άρτα
ARCS/0413
Δράμα
DRCS/0413
Θεσσαλονίκη
THCS/0413
Καβάλα
KVCS/0413
Κιλκίς
KLCS/0413
Λάρισα
LRCS/0413
Μύκονος
MKCS/0413
Πάτρα
PTCS/0413
Σάμος
SMCS/0413


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ (Account Managers)
Κύριο αντικείμενο/αρμοδιότητες :
·         Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών σε εταιρίες
·         Ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου
·         Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών
·         Υποστήριξη πελατών μετά την πώληση
Απαραίτητα προσόντα :
·         Πτυχίο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
·         Ικανότητα επικοινωνίας και άριστη χρήση προφορικού λόγου
·         Διαπραγματευτική ικανότητα
·         Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
·         Εμπειρία σε εταιρικές πωλήσεις (2 χρόνια)
·         Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2 σύμφωνα με ΦΕΚ αρ 2371/21-11-2008)
·         Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (άνδρες υποψήφιοι)
·         Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτουΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Κύριο Αντικείμενο/Αρμοδιότητες:
·          Προώθηση των προϊόντων/ υπηρεσιών σε νέους και υφιστάμενους πελάτες
·          Ανάπτυξη και Διατήρηση Πελατολογίου
·          Παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών
Απαραίτητα προσόντα:
·         Απολυτήριο Λυκείου
·         Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
·         Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο B2 σύμφωνα    με ΦΕΚ αρ 2371/21-11-2008)
·         Αναπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες
·         Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
·         Ομαδικό πνεύμα
·         Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  (άνδρες υποψήφιοι)

Επιθυμητά προσόντα:
·         Πτυχίο ΙΕΚ, ΤΕΙ/ΑΕΙ
·         Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέσηΠΑΡΟΧΕΣ:

• Πρόσθετη ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
• Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα πωλήσεων και νέες τεχνολογίες
• Bonus βάσει επίτευξης στόχων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:

Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν όλα τα απαραίτητα προσόντα όπως αναφέρονται παραπάνω.