ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ για την υλοποίηση της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ I» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΔΒΜ του ΕΣΠΑ Στρατηγικός στόχος4: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (4 άτομα), ως εξής:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1  
Πολιτικός επιστήμονας, κάτοχος διδακτορικού τίτλου με ειδικότητα στις εθνοτικές και εθνικές μειονότητες στα Βαλκάνια, στον εθνικισμό και στις κρατικές πολιτκές έναντι των εθνοτικών και εθνικών μειονοτήτων, με γνώση της μεθοδολογίας της ανάλυσης περιεχομένου και της ανάλυσης Λόγου. Ξένες γλώσσες: αγγλικά και, ει δυνατόν, μία βαλκανική γλώσσα Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (30/04/15) ποσό 17.500,00 ευρώ.
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 
Πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος ή ιστορικός, κάτοχος διδακτορικού τίτλου με ειδίκευση στις Διεθνείς Σχέσεις ή τη Διπλωματική Ιστορία (Ιστορία των Διεθνών Σχέσεων), με γνώση της μειονοτικής και εξωτερικής πολιτικής της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και της Τουρκίας.
Ξένες γλώσσες: τουρκικά. αγγλικά και, ει δυνατόν, γαλλικά Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (30/04/15) ποσό 17.500,00ευρώ.
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 3 
 Ιστορικός, υποψήφιος διδάκτορας της νεώτερης βαλκανικής ιστορίας, με άριστη γνώση των αρχείων στη Ρωσία και στη Βουλγαρία και εκτεταμένη σχετική ερευνητική εμπειρία.Ξένες γλώσσες: ρωσικά, βουλγαρικά και αγγλικά Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για 19 μήνες ποσό 17.500,00 ευρώ.
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 4 
Πολιτικός επιστήμονας, υποψήφιος διδάκτορας πολιτικής θεωρίας ή ιστορίας της πολιτικής θεωρίας, με γνώση των ιδεολογικών τάσεων της Βρετανίας για την περίοδο 18601914. Ξένες γλώσσες: αγγλικά και, ει δυνατόν, γαλλικά. Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη του προγράμματος (30/04/15) ποσό 17.500,00 ευρώ. Επισημαίνεται ότι ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει υποψηφιότητα μόνο για μία από τις θέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται, στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ Παντείου Πανεπιστημίου (/Ειδικός Λογαριασμός), και στην ιστοσελίδα της Διαύγειας http://djavgeia.gov.gr/