ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ


Αρχική

 

12 θέσεις στην Πανεπιστημιακή Κατασκήνωση Καλάνδρας του Α.Π.Θ
Η προκήρυξη αφορά την κάλυψη θέσεων γιατρού, νοσηλευτή/βοηθού γιατρού, ναυαγοσώστη ανοικτής θαλάσσης, υπευθύνου αθλητικής αναψυχής, στελέχους αθλητικής αναψυχής, υπευθύνου δημιουργικής απασχόλησης, στελέχους δημιουργικής απασχόλησης, ταμία εστιατορίου, φύλακα, καθαριστή/στριας, εργάτη γενικών καθηκόντων και γραμματείας υποδοχής. 


Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εργασία έχουν τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, δηλαδή προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του ΑΠΘ, μέλη ΔΕΠ, βοηθοί, επιστημονικοί συνεργάτες, μέλη ΕΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι, με σύμβαση αορίστου και ορισμένου χρόνου, υπάλληλοι της Φοιτητικής Λέσχης, υπάλληλοι εργολαβίας του ΑΠΘ και της Φοιτητικής Λέσχης, καθώς και όλοι οι λοιποί ενδιαφερόμενοι των αντίστοιχων ιδιοτήτων, είτε φοιτούν και εργάζονται στο ΑΠΘ, είτε όχι.
Αναφορικά με τη θέση του ιατρού προτιμώνται ιατροί γενικής ιατρικής για την κάλυψη αναγκών επείγουσας ιατρικής (συρραφή θλαστικών τραυμάτων, αλλεργικό σοκ, διαχείριση μέθης κ.λπ.) και πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Οι ιατροί υποβάλουν την αίτηση και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Όσον αφορά στις θέσεις του ναυαγοσώστη ανοικτής θαλάσσης και του νοσηλευτή/βοηθού ιατρού, είναι απαραίτητο να υποβάλλεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μαζί με την αίτηση.
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά από την περασμένη Τρίτη 16 Απριλίου, ενώ η προθεσμία λήγει την Τρίτη 30 Απριλίου 2013. Οι αιτούντες οφείλουν να επισυνάπτουν στην αίτηση το βιογραφικό τους σημείωμα.
Η επιλογή των εργαζομένων θα γίνει έπειτα από συνέντευξη, για την οποία οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν από την διεύθυνση www.camping.auth.gr