ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 30 Απριλίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ

Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και ελληνικής ιστορίας διοργανώνει ο δήμος Ηρακλείου Αττικής στο πλαίσιο του έργου «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες της Ε.Ε. και υπηκόους τρίτων χωρών ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 16 ετών και άνω, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. Εντάσσεται δε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις γλωσσικές δεξιότητες και τις πρακτικές κοινωνικές και διαπολιτισμικές ικανότητες που απαιτούνται για την κοινωνική ένταξη των ίδιων και των οικογενειών τους.
Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης διαρθρώνεται στα επίπεδα:
  • Α1 (διάρκειας 125 ωρών)
  • Α2 (διάρκειας 175 ωρών)
  • Β1 (διάρκειας 185 ωρών) και
  • Β1 με έμφαση στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου (διάρκειας 195 ωρών).

Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν.
Δηλώσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα «Εκπαίδευση των μεταναστών στην ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΠ8» για τον Δήμο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Δημότη, 1ος όροφος, ώρες 9:00 – 14:00, τηλ.: 213 2000150 και 699 9670645,  email:  info.odysseas@gmail.com