ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣΥποβολή δικαιολογητικών μέχρι τις 12 Ιουνίου 2013

Το «Μορφωτικό Ίδρυμα Ηθικής και Κοινωνικής Διαπαιδαγώγησης» προκηρύσσει :
Α) τη χορήγηση δέκα (10) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 χωρίς διαγωνισμό, με επιλογή. Κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων υποτρόφων θα είναι: α) η βαθμολογία αποφοίτησης από το Λύκειο, β) η βαθμολογία εισαγωγής σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (μη υπολογιζόμενων των ειδικών μαθημάτων που έχουν ορισμένες Σχολές), γ) η επίδοση στα μαθήματα της Σχολής, δ) η γνώση ξένης γλώσσας, ε) οικονομική αδυναμία.
Οι υποτροφίες απευθύνονται στους φοιτητές όλων των εξαμήνων, αφορούν όλα τα θεματικά πεδία  και είναι διάρκειας ενός έτους (12 μήνες).
Β) Τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 χωρίς διαγωνισμό προς το σκοπό πραγματοποιήσεως μεταπτυχιακών σπουδών και συγκεκριμένα συντάξεως διδακτορικής διατριβής. Για την χορήγηση της υποτροφίας θα ληφθούν υπόψη η πρωτοτυπία του θέματος, η εν γένει επίδοση των υποψηφίων, η οικονομική κατάσταση, το τυχόν υφιστάμενο έργο.  Οι υποτροφίες απευθύνονται σε αποφοίτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, αφορούν όλα τα θεματικά πεδία και είναι διάρκειας ενός έτους (12 μήνες) με δυνατότητα ετήσιας παρατάσεως.