ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Τρίτη 30 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 47 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 47 ατόμων και ειδικοτήτων :
ΔΕ Οδηγού Απορριμματοφόρου (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)-7
 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των (Σάρωθρο)-2
 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των (Φορτωτής)-2
 ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας-36

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Φιλοθέης- Ψυχικού (Δ/νση: Μαραθωνοδρόμου 95-Ψυχικό, τηλ: 213-20.14.722,759) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.