ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δευτέρα 22 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - 23 Θέσεις εργασίας στην Καβάλα

12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών, ως εξής:

Έργο: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ»
8 ΔΕ Εργατοτεχνίτες
7 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες
Έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»
4 ΔΕ Εργατοτεχνίτες
4 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΩΣ:26/04/2013
Τηλέφωνο: 2510241763