ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

ΕΙΔΗΣΕΙΣ-ΑΡΘΡΑ : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ 2013


Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την θέσπιση του ΕΕΤΑ όπως μετανομάζεται το χαράτσι για το 2013
Έτσι σύμφωνα με το ΕΕΤΑ οι ανεργοί απαλλάσονται από το χαράτσι 2013 αν υπάρχουν τα εξής κριτήρια και πρoυποθέσεις:
Άνεργος δεν οφείλει το ΕΕΤΑ για ένα ακίνητο αν:
  α) Είναι μακροχρόνια άνεργος με μη διακοπτόμενο χρόνο ανεργίας ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει ΕΕΤΑ  εγγεγραμμένο στα μητρώα του ΟΑΕΔ ή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή του λογαριασμού ανεργίας προσωπικού ημερήσιων εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή του λογαριασμού ανεργίας τεχνικών τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
  β) Άνεργος που πήρε επιδότηση λόγω τακτικής επιδότησης από τους παρακάτω φορείς και λογαριασμούς κατά τους έξι τουλάχιστον από τους δώδεκα μήνες που προηγούνται από την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου λογαριασμού που περιλαμβάνει το ΕΕΤΑ
   

Πέντε προυποθέσεις για την απαλλαγή του ακινήτου από το ΕΕΤΑ που πρέπει να πληρούνται:
  α) Ο φορολογούμενος στο ΕΕΤΑ να είναι άνεργος κατά την ημερομηνία έκδοσης του 1ου λογαριασμού που περιλαμβάνει το ΕΕΤΑ.
  β) Να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ η τιμή΄ζώνης του ακινήτου
  γ) Κατα το έτος 2012 το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 12.000 ευρω
  δ) Να μην υπερβαίνει τα 120 τ.μ. το εμβαδόν του ακινήτου, τα οποία προσαυξάνονται κατα 20 τ.μ. για κάθε προστατευόμενο τέκνο και μέχρι τα 200 τ.μ.Στο βαθμό που υπερβαίνει το καθορισμένο εμβαδόν , για την επιπλέον επιφάνεια το ΕΕΤΑ υπολογίζεται χωρίς την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή
  ε) Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας έτους 2010 του δικαιούχου να μην υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ η οποίες προσαυξάνονται κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.