ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

ΕΡΓΑΣΙΑ - Δήμος Πολυγύρου: Πρόγραμμα υποστήριξης 130 ανέργων

Από 8/4/2013 έως και 13/5/2013 άνεργοι (νέοι – νέες ή μακροχρόνιοι άνεργοι) οι οποίοι κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα ΚΕΠ όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και στα γραφεία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. ΑΕ (οδός 22ας Απριλίου & Μακεδονίας, τηλ 23710 24407, 24507) προκειμένου να συμμετάσχουν στο έργο «Νέες Ευκαιρίες Απασχόλησης στη Χαλκιδική – Αντίδοτο στην Κρίση».
Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο σχέδιο είναι οι ενδιαφερόμενοι:
(α) Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής,
(β) Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ,
(γ) Να ανήκουν αποδεδειγμένα σε μία από τις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού (άνεργες γυναίκες, νέοι άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι), ή δυνητικά (α) να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2011, το δε ατομικό πραγματικό, ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.000,00 €, (β) να είναι νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι μηχανικοί), με έναρξη επιτηδεύματος ή αλλαγή έδρας υποχρεωτικά μετά την 02.01.2011, το δε ατομικό τους εισόδημά για το οικονομικό έτος έναρξης δραστηριότητας να μην υπερβαίνει τις 12.000 €.
Οι Δράσεις στις οποίες θα συμμετέχουν στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για την ένταξη στην αγορά εργασίας είναι: (α) Συμβουλευτική υποστήριξη, (β) Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 75 ωρών με εκπαιδευτικό επίδομα 5 € την ώρα για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, (γ) Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης διάρκειας 70 ωρών, με εκπαιδευτικό επίδομα 5 € την ώρα για την απόκτηση προσόντων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας, (δ) Παρακολούθηση προγραμμάτων συνοδευτικής επιμόρφωσης διάρκειας 49 ωρών για την απόκτηση οριζόντιων προσόντων.
Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται μέχρι τις 13 Μαΐου 2013 στα ΚΕΠ και στην Αναπτυξιακή εταιρεία Χαλκιδικής. Πληροφορίες στον ιστότοπο www.anetxa.gr
Για την επιπλέον κάλυψη τυχόν αποριών σε σχέση με το πρόγραμμα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και στη Σύμβουλο του Δημάρχου Πολυγύρου και υπεύθυνη για την υλοποίηση του προγράμματος, κα Βασιλική Τριανταφύλλου, στα τηλέφωνα 23713 50750, 50701 και 50706.