ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ! --- ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ" --- ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΝΕΑ ΜΕΣΑ, ΝΕΑ ΜΑΘΗΣΗ;"

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Σάββατο 11 Μαρτίου 2017/Ώρα:08.30
ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το Π.Μ.Σ. "Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών" του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, διοργανώνει τη 2η Επιστημονική Ημερίδα με τίτλο:
"Νέα Μέσα, Νέα Μάθηση;"

Με προσανατολισμό την προσέγγιση της θεωρίας της πολιτισμικής οικολογίας των Μέσων (Pachler, Bachmair & Cook, 2010; Seipold, 2011) θεωρούμε ότι τα ψηφιακά Μέσα θα πρέπει να εξετάζονται από οικολογική άποψη, ως μέρος ενός μετασχηματιζόμενου πολιτισμικού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος.
 Αυτή η προσέγγιση αναγνωρίζει ότι τα ψηφιακά μέσα αποτελούν πολιτισμικούς πόρους στο πλαίσιο των φαινομένων της σύγκλησης των τεχνολογιών, της ψηφιοποίησης των περιεχομένων και της παγκοσμιοποίησης των δομών της (Kron & Sofos 2003).

Η ημερίδα  εστιάζει στο γεγονός ότι τα νέα ψηφιακά μέσα και οι τεχνολογίες έχουν ενταχθεί οριζόντια στις σχολικές μονάδες.
 Η διαθεσιμότητα των ψηφιακών μέσων διαφοροποιεί τις προϋποθέσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση. 
Το σχολείο βρίσκεται αντιμέτωπο με την πρόκληση να στηρίξει στη μαθησιακή πορεία μαθητές που έχουν κοινωνικοποιηθεί σε ένα διευρυμένο μιντιακό περιβάλλον, αλλά και να τους προετοιμάσει σε εργασιακά πλαίσια τα οποία είναι σχετικά άγνωστα, ή τουλάχιστον δεν είναι οικεία. 
Το σχολείο καλείται να «μάθει» να αναδιοργανώνεται συνεχώς, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα και να στοχάζεται κατά πόσο προωθεί πράγματι την ψηφιακή μάθηση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αν αυτό αποτελεί πρόκληση, έρευνες π.χ. OECD (2015), δείχνουν από την άλλη μεριά, ότι η σπασμωδική, δηλαδή η παιδαγωγικά μη τεκμηριωμένη χρήση των ψηφιακών εργαλείων δεν οδηγεί με αυτοματισμό στη βελτίωση της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά αντιθέτως τη δυσχεραίνει. 
Σε περιπτώσεις, όμως, που τα ψηφιακά μέσα αξιοποιούνται συνειδητά εκπαιδευτικά και τεκμηριωμένα, σε συνδυασμό με διδακτικές δεξιότητές εκπαιδευτικών στα μέσα, συνεισφέρουν σημαντικά στη μάθηση  (Fullan, 2016, σ. 6).

Στον βαθμό, λοιπόν, που η χρήση των ψηφιακών μέσων δεν μπορεί να ταυτιστεί με μια «βελτιωμένη μάθηση», θα πρέπει να θεματοποιηθούν διαστάσεις της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας που σηματοδοτούν την αλλαγή της μαθησιακής κουλτούρας στο σχολείο και προωθούν τη νέα Μάθηση.  
Η ημερίδα δομείται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
 
Νέα Μέσα:
 Η ενότητα αυτή στοχεύει στην παρουσίαση των Μέσων ως σταθερό μέγεθος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ψηφιακών Μέσων, που διευκολύνουν διαφοροποιημένες διαδικασίες μάθησης και συνεισφέρουν στην αλλαγή της μαθησιακής κουλτούρας. 
Νέα Μάθηση: 
Στην ενότητα αυτή τοποθετούνται εισηγήσεις που εστιάζουν στα χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την οικοδόμηση της γνώσης και αναλύουν τεκμηριωμένα, πώς τα ψηφιακά μέσα μπορούν να στηρίζουν τη νέα μάθηση στην εκπαιδευτική πράξη.
    
Προϋποθέσεις για τη νέα μάθηση:
  Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει εισηγήσεις που θεματοποιούν παράγοντες σε μακροκοινωνικό επίπεδο (π.χ. διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών), σε θεσμικό (π.χ. οργάνωση σχολικής μονάδας με προσανατολισμό προς την ψηφιακή μάθηση), σε μικροκοινωνικό (π.χ. οργάνωση της εκπαιδευτικής παρέμβασης με ψηφιακά μέσα και της εργασίας στην τάξη) και στο ενδοπροσωπικό επίπεδο (π.χ. μορφωτικές και μαθησιακές πρακτικές των μαθητών, προσδοκίες και αντιλήψεις για τα ψηφιακά μέσα)
Στόχος της Ημερίδας είναι να αναδείξει μέσα από τον παιδαγωγικό διάλογο αναφορικά με τη συνεισφορά των ψηφιακών μέσων στη μάθηση, παράγοντες και προϋποθέσεις που διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή της μαθησιακής κουλτούρας και τη ουσιαστική ένταξη των ψηφιακών μέσων στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 
  Η ημερίδα απευθύνεται σε: 
- Επιστήμονες και ερευνητές με ενδιαφέρον στην εκπαίδευση με χρήση νέων τεχνολογιών
 - Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, επιμορφωτές και στελέχη της εκπαίδευσης
 - Προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και σε όποιον ενδιαφέρεται για το ερευνητικό αυτό πεδίο
Κατάλυμα της Ισπανίας
Οδός Ιπποτών Μεσαιωνικής Πόλης 
Ρόδος https://www.facebook.com/groups/610222592441495/?fref=ts